loader image

TEXMATRIX – MATRIX OF KNOWLEDGE FOR INNOVATION AND COMPETITIVENESS IN TEXTILE ENTERPRISES

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial este partener în proiectul finanțat de comisia UE, în perioada 2016 – 2018, prin programul Erasmus plus, cu titlul “Matrix of knowledge for innovation and competitiveness in textile enterprises”, acronim TexMatrix

Obiectivul general al proiectului TexMatrix este definirea și implementarea Matricii cunoașterii pentru inovare (Knowledge Matrix for Innovation – KMI) în intreprinderi textile, un concept inovativ dezvoltat pentru cuantificarea bunurilor intangibile ale unei intreprinderi.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  1.  Dezvoltarea de activități de formare profesională prin dezvoltarea de competențe cheie atât pentru angajați cât și pentru angajatori în domeniul textile.
  2. Îmbunătățirea capacității de inovare a întreprinderilor textile.
  3. Promovarea utilizării ICT în procesele de inovare ale companiilor textile.
  4. Imbunătățirea cooperării strategice între furnizorii de cercetare și companiile în textile la nivel transnațional.

Grupul țintă al proiectului TexMatrix este format din factorii de decizie în companii (manageri, specialiști resurse umane) precum și din tinerii angajați în domeniul textil, studenți, tineri în căutarea unui loc de muncă.

Mai multe informații despre rezultatele și de acțiunile proiectului, puteți găsi la adresa: www.texmatrix.eu