loader image

Conferinţe şi manifestări ştiinţifice

Manifestările ştiinţifice organizate de Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor au reprezentat, în toate momentele evoluţiei sale istorice, un bun prilej pentru diseminarea, valorificarea și promovarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare desfășurată de cadrele didactice ale facultăţii.

Dintre manifestările organizate de facultate de-a lungul anilor, Conferința Română de Textile-Pielărie se identifică practic cu istoria facultății. Organizată la fiecare cinci ani,  Conferința Română de Textile-Pielărie a ajuns in 2018 la cea de a XVII-a ediție.   Începând cu ultimele două ediții, conferința capătă caracter și recunoaștere internațională, astfel încât la ediția CORTEP 2012 s-a înregistrat cel mai ridicat număr de participanți din străinătate.

După anul 1990, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor a organizat următoarele manifestările științifice:

 • Conferinţa Română de Textile-Pielărie (ediţiile X – XVII), ultimele cinci ediţii fiind incluse în categoria manifestărilor internaţionale – 1992, 1997,  2002, 2007, 2012, 2014, 2016 și 2018.
 • AUTEX 2015 – 15th World Textile Conference, 10-12 iunie 2015, Bucuresti, Romania
 • Simpozionul “Chimia şi tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele” (edițiile VII – VIII) – 1991, 1995
 • Simpozionul internaţional “Tehnologii cu impact ecologic redus pentru tăbăcirea pieilor şi blănurilor”, organizat în colaborare cu firma Türk-Henkel, 1996
 • Simpozionul anual al specialiştilor din industria de tricotaje-confecţii – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 • Seminarul “Educaţia continuă – de la concept la realitate” -2004, 2005
 • Simpozionul internațional “Present and perspectives in textile engineering“ PERTEX – 2005
 • Seminarul internaţional “Industria de confecţii din România în faţa globalizării pieţei” – 2006, 2007
 • Simpozionul internațional al specialiştilor din industria de tricotaje-confecţii “Textilele viitorului” – 2009
 • International Symposium in Knitting and Apparel – ISKA 2010, 2013
 • International Symposium “Technical Textiles – Present and Future”2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 și 2021
 • Al 46-lea Congres internațional al specialiștilor în tricotaje -IFKT 2012

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, prin Departamentul de Inginerie și Management, organizează două manifestări științifice de anvergură internațională, ale căror volume sunt indexate Thomson-Reuters (ISI) Proceedings: