loader image

Master

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor organizează studii de MASTER cu durata de doi ani, în specializările:

Domeniul Inginerie Industrială

Asigurarea calitatii in domeniul textile-pielarie

De ce? Nu este un secret că educaţia este cheia succesului. Angajatorii preferă ingineri licenţiaţi având studii de master deoarece aceştia au dobândit cunoştinţe de specialitate şi competenţe suplimentare, ce pot fi valorificate eficient în cadrul companiei. Nu uita că vei lucra într-un mediu de afaceri extrem de competitiv, deci este momentul să investeşti în dezvoltarea ta personală!


Tehnologii performante de tricotare

De ce? Studiile de master oferă un grad mai mare de educație şi calificări suplimentare în plan profesional, dar este şi poarta de intrare către studiile de doctorat sau o carieră academică meritorie. Titlul de master Tehnologii performante de tricotare presupune un acces în zonele mai înalte ale profesiunii de inginer tehnolog şi de producţie în fabricile de tricotaje.


Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei

De ce? Deoarece absolvirea acestui master va atesta pregătirea superioară în domeniul proiectării îmbrăcămintei, fapt care va permite integrarea într-un colectiv care îşi desfăşoară activitatea în această ramură a industriei textile. Cunoştinţele dobândite un răspuns eficient provocărilor tehnice determinate de ritmul rapid al schimbărilor impuse de modă, de cerinţele pieţei. 


Sisteme inovative de producție în confecții

De ce? Este singurul program de master acreditat in domeniul sistemelor de producție în confecții din România, cu locuri bugetate. Programul se adaptează cunoştinţelor absolvenţilor de licenţă cu specializări diferite.Cunoştinţele privind Studiul Timpilor şi Ergonomia sunt certificate de către REFA INTERNAŢIONAL.


Dezvoltari in proiectarea produselor de incaltaminte si marochinarie

De ce? Țara noastră este al patrulea producător al Uniunii Europene. Această remarcabilă poziţie ar putea fi păstrată numai dacă se bazează pe competitivitate susţinută de o mare capacitate de inovare. „Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie” este un program gândit astfel încât să răspundă cerinţelor sectorului.


Domeniul Inginerie Chimică


Ecodesign în finisarea textilelor

De ce? Eco design is intended to create environmentally friendly textile technologies and products, a new trend building a lifestyle that respects the environment. Eco design in textile finishing is at the very heart of this much-needed change in the industry. New ideas and progress are born from the creation of innovative, inspiring and high-performing technologies and materials. 


Domeniul Inginerie și Management


Ingineria și managementul producției de bunuri și servicii

De ce? Programul IMPBS oferă o abordare interdisciplinară a managementului firmelor, adresându-se atât inginerilor, cât și celor din domeniul managementului. Este cea mai bună alegere pentru aprofundarea conceptelor managementul industrial, în luarea deciziilor strategice de dezvoltare organizațională sustenabilă. 


Inovare și antreprenoriat

De ce? Deoarece I&A este programul care: îţi construieşte capacitatea de a deveni întreprinzător și îţi oferă cadrul şi abilităţile de a fi inovator! I&A este un program interactiv, flexibil şi dinamic, inspirat de realităţile afacerilor!I&A este un program în care experienţele participanţilor vor contribui direct la formarea de competenţe cheie pentru a crea şi conduce afaceri de succes!


Managementul și administrarea afacerilor

De ce? Programul MAA este un program cu tradiţie care a dovedit ȋn timp că oferă instrumentele necesare atingerii obiectivelor profesionale. Oricând vă propuneţi să accesati nivelul următor ȋn dezvoltarea profesională, sa vă asumaţi noi responsabilităţi manageriale sau operaţionale, MAA este un instrument indispensabil pentru realizarea unei cariere de succes.


Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei

De ce? Am decis deja să aleg acest program de Master fiind convins că: voi conştientiza importanţa managementului prin proiecte şi voi beneficia un program de studiu modern, conceput în acord cu standardele Europene şi internaţionale; voi dobândi cunoştinţe şi abilităţi specifice managerilor şi echipelor de proiect de succes, ceea ce îmi va oferi un avantaj competitiv pe piaţa forţei de muncă.