loader image

Laboratoare de cercetare – dezvoltare

Activitatea de cercetare ştiinţifică a reprezentat o preocupare constantă a cadrelor didactice ale facultăţii. Strategia adoptată de Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor este orientată către îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de cercetare. Acumulate în timp, rezultatele nu au întârziat să apară, astfel că în urma Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării (ENEC), iniţiat de UEFISCDI şi desfăşurat în perioada mai-septembrie 2011 prin intermediul Sistemului Informatic Suport al Evaluării Cercetării (SISEC), domeniul Inginerie Industrială din care fac parte specializări ale facultăţii a ocupat poziţia 1 din cele 19 universităţi evaluate, iar domeniul Inginerie chimică a ocupat poziţia 2 din 6 universităţi evaluate.

În Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor activează, începând cu anul 2011, Colectivul de cercetare „Textile-Pielărie şi Management Industrial”, cod 31001, coordonat de Conferenţiar univ. dr. ing. Mariana Ursache. Conform Deciziei Rectorului nr. 482/02.03.2012, se înfiinţează în facultate şi se aprobă de către Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi structura organizatorică a centrului de excelenţă „Centrul de cercetare pentru materiale, produse şi procese avansate”, coordonat de Profesor dr. ing. Mirela Blaga.

LABORATORUL DE CERCETARE „TEXTILEXPERT”

 • Analiza caracteristicilor fizicomecanice ale materialelor textil
 • Evaluarea caracteristicilor de suprafaţă ale produselor textile
 • Studii de microscopie a fibrelor, firelor şi ţesăturilor
 • Optimizarea structurii produselor textile
 • Previzionarea comportării produselor textile la prelucrări ulterioare prin interpretarea măsurătorilor înregistrate ale parametrilor mecanici
 • Stabilirea parametrilor optimi pentru prelucrări ulterioare sau de exploatare, pe baza indicilor de calitate înregistraţi automat pe aparatele din dotarea laboratorului

LABORATORUL DE REALIZAREA ȘI TESTAREA MATERIALELOR TEXTILE PENTRU PROTECȚIE

 • Textile tehnice multifuncţionale pentru îmbrăcăminte de protecţie
 • Dezvoltarea de suprafeţe textile tricotate cu arhitectură tridimensională şi anizotropie controlată pentru destinaţii tehnice
 • Sisteme mecatronice inteligente pentru echipamente textile
 • Biomateriale avansate, cu geometrie variabilă şi biofuncţionalitate controlabilă pentru chirurgia generală şi terapii sistemice şi/sau neurologice
 • Cercetari privind structurile tricotate cu proprietati termice optime produse din fibre speciale noi
 • Dezvoltarea de preforme tricotate 3D pentru materiale compozite avansate
 • Structuri textile tricotate pentru protectie mecanică

LABORATORUL CAD/CAM IN TRICOTAJE

 • Proiectarea, programarea şi execuţia tricoturilor din bătătură funcţionale pe maşini rectilinii electronice (medicale, ortopedice, protecție)
 • Designul, programarea şi execuţia tricoturilor din bătătură cu arhitectură tridimensională pentru destinații neconvenționale (calote stratificate, discuri, sfere, tuburi)
 • Creația și execuția unor colecţii de tricoturi personalizate
 • Cercetarea tricotabilităţii firelor speciale pe maşini rectilinii electronice
 • Dezvoltarea unor module educaţionale interactive de tip elearning, pentru instruire în CAD/CAM în tricotaje pe maşini rectilinii electronice.

LABORATORUL DE MICRO-NANO-BIOTEHNOLOGII SI MATERIALE TEXTILE

 • Realizarea de studii privind fundamentarea proiectarii de produse ce înglobează micronano-bio tehnologii textile
 • Analiza caracteristicilor fizicomecanice ale fibrelor şi structurilor textile (fire, tricoturi, ţesături, neţesute
 • Elaborare de tehnologii neconventionale de înaltă precizie în vederea monitorizării prin control computerizat a proceselor de obţinere a nanofibrelor prin electrofilare
 • Dezvoltarea de tehnologii/ sisteme textile inteligente pe bază de nanostructuri electroconductive
 • Elaborare model conceptual de monitorizare de la distanță a proceselor de recuperare neuromotorie prin proteze medicale ce înglobează electrozi textili

CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, DESIGN – DEZVOLTARE DE PRODUS

 • Realizarea de studii privind performanţele şi agilitatea firmelor de confecţii textile; competitivitate prin design
 • Industriile creative şi dezvoltarea economică şi socială
 • Reciclare şi responsabilitate socială
 • Biomimetică/ bionică şi dezvoltarea aplicaţiilor în textile şi confecţii
 • Cercetări privind produsele textile inteligente destinate persoanelor defavorizate (cu dizabilităţi)
 • Sustenabilitate în design şi modă (moda eco).

LABORATORUL DE PROIECTARE ŞI PROTOTIPARE RAPIDĂ A ÎNCĂLŢĂMINTEI

 • Realizarea studiilor de antropometrie, biomecanică şi analiză a mersului
 • Analiza caracteristicilor fizicomecanice ale materialelor ce intră în componenţa produselor de încălţăminte
 • Designul calapoadelor personalizate, a componentelor multifuncţionale şi a produselor de încălţăminte
 • Modelarea, proiectarea, simularea şi prototiparea rapidă a elementelor componente şi a produselor de încălţăminte;
 • Conceperea soluţiilor şi a module educaţionale multimedia de tip elearning.

LABORATORUL DE CERCETARE “ECOTEXTILE”

 • Obţinerea unor ecotextile cu o înaltă specificitate, cu o largă fundamentare ştiinţifică şi cu aplicaţii în sectoare cheie ale societăţii: sănătate, transport, securitate, agricultură
 • Proiectarea şi realizarea de noi materiale textile, inclusiv noi produse funcţionale ecologice (produse textile bio)
 • Crearea de materiale textile multifuncţionale cu valoare adăugată în vederea satisfacerii necesităţilor pieţei
 • Obţinerea de noi materiale ecotextile cu efecte antimicrobiene
 • Obţinerea de ecotextile cu proprietăţi aromoterapeutice
 • Realizarea şi evaluarea funcţionalităţii modelului experimental de ecotextile
 • Obţinerea de ecotextile destinate aplicaţiilor topice (bandaje anticelulitice, antistres, antiacneice, cu efect de tonifiere a pielii etc.)

LABORATORUL DE CERCETARE “TEHNOLOGII MODERNE DE FINISARE”

 • Realizarea studiilor privind noi tehnologii de finisare destinate obţinerii textilelor cu o înaltă specificitate, cu o largă fundamentare ştiinţifică şi cu aplicaţii în sectoare cheie ale societăţii: sănătate, transport, securitate, agricultură
 • Analiza proprietăţilor fizico-chimice ale materialelor textile obţinute prin tehnologii moderne de finisare
 • Elaborarea tehnologiilor de finisare în scopul obţinerii de produse textile competitive pe piaţă
 • Funcţionalizarea materialelor textile prin aplicarea unor tehnologii moderne de finisare
 • Testarea textilelor funcţionalizate prin metode moderne accesibile în cadrul laboratorului de cercetare
 • Realizarea de tehnologii textile inovatoare (nanotehnologie, biotehnologie, nanobiotehnologie, tehnologii de tratare a suprafeţelor etc.)

LABORATORUL DE PROIECTARE ŞI REALIZARE A TEXTILELOR MEDICALE

 • Realizarea studiilor de aplicare a unor medicamente pe suport textil
 • Analiza caracteristicilor fizico-chimice ale produselor care formează suportul material pentru textilele medicale
 • Dozarea in vitro a medicamentelor pentru studii de terapie a unor patologii specifice
 • Modelarea, proiectarea, simularea şi realizarea funcţională a elementelor componente a suportului textil pentru articole textile medicale, de mare complexitate.

LABORATORUL „TEHNOLOGII ŞI AUXILIARI CHIMICI PENTRU PRELUCRAREA NECONVENŢIONALĂ A PIEILOR ŞI BLĂNURILOR”

 • Cercetări privind realizarea de ecotehnologii destinate sectorului de pielărie, care să contribuie la protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea competitivităţii tehnologice;
 • Tehnologii pentru valorificarea deşeurilor de piei netabăcite în produse cu valoare adăugată, pentru o dezvoltare durabilă şi competitivă a sectorului de pielărie
 • Realizarea unor agenţi antistatici – antiîmpâslire pentru prelucrarea blănurilor
 • Tehnologii inovative şi avansate privind utilizarea eficientă a produselor chimice pentru prelucrarea blănurilor;
 • Cercetări privind uscarea neconvenţională a pieilor, în C.E.I.F şi microunde;
 • Adsorbanţi nanostructuraţi pe bază de materiale naturale pentru epurarea apelor reziduale cu conţinut de coloranţi din industria textilă şi de pielărie;
 • Formularea şi caracterizarea unor sisteme peliculogene în vederea îmbunătăţirii finisării pieilor cu pelicule de acoperire.

LABORATORUL DE CERCETARE „FIZICO – CHIMIA PROTEINELOR”

 • Obţinerea de matrici atelocolagenice histogene cu rol de substrat în ingineria tisulară.
 • Studiul inducerii morfologiei la nano – scară, sub asistenţă enzimatică, în sisteme cu înalt conţinut de atelocolagen biologicactiv, pentru obţinerea de analogi chemo- şi morfo-mimetici ai matricei extracelulare.
 • Studiul posibilităţilor de generare a analogilor chemo- şi morfomimetici ai matricei extracelulare prin tehnici fizico – chimice şi Activităţi de cercetare/dezvoltare fizico – mecanice; caracterizarea reactivităţii şi a particularităţilor morfologice ale analogilor matricei extracelulare.
 • Studiul posibilităţilor de realizare a susbstraturilor cu abilităţi de transfecţie, din clasa substitutelor matricei extracelulare a ţesuturilor conjunctive, inclusiv a ţesutului osos.
 • Dezvoltarea unei baze de date pentru substraturi şi materialele proteice, pornind de la metode spectroscopice de analiză şi caracterizare.

CENTRELE DE CERCETARE ALE DEPARTAMENTULUI INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 • Centrul de studii aprofundate şi doctorale în Managementul Schimbărilor Tehnologice
 • Centrul de cercetare în managementul calităţii
 • Centrul de cercetări şi studii antreprenoriale.

LABORATORUL CAD/CAM PENTRU TESATURI

 • Utilizarea softului integrat CAD/CAM ARAHNE pentru designul ţesăturilor în proiectarea structurală şi artistică a ţesăturilor simple şi compuse, în simularea bidimensională şi tridimensională a ţesăturilor
 • Programarea parametrilor tehnologici pe faze de pregătire a firelor pentru ţesere (urzire, încleiere şi năvădire)
 • Programarea parametrilor tehnologici de ţesere pentru maşini cu mecanisme de formare a rostului cu ratieră şi Jacquard
 • Salvarea şi transferarea datelor tehnice ale ţesăturii la maşina de ţesut. Mostrarea ţesăturilor
 • Utilizarea programelor ArahPaint, ArahWeave şi ArahDrape pentru instruirea e-learning a studenţilor.