loader image

Organizatii studentesti

Asociatia Studentilor si Tinerilor Ingineri Politehnisti.

Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniști ASTIP Iași activează începând din 20 octombrie 2002 în cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor/ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași având drept scop asumat crearea cadrului organizatoric pentru elevii din învățământul preuniversitar, studenții și tinerii ingineri din domeniul tehnic, în vederea promovării ideilor și acțiunilor care să conducă la dezvoltarea, perfecționarea și cunoașterea domeniului tehnic și managerial, dezvoltarea personalității creatoare, culturale, sportive și socio-economice a acestora.
În cei 17 ani de activitate asociația a implementat un număr de 139 de proiecte educaționale și extracurriculare adresate atât elevilor din învățământul preuniversitar, studenților cât și tinerilor ingineri politehniști, dintre care 46 au beneficiat de finanțare din partea diferitelor instituții publice locale și naționale iar 85 au fost susținute de agenți economici.