loader image

Acte Necesare

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE LICENTA: 

 • diplomă de bacalaureat;
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință/diplomă de licență din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

 

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE MASTER:

 • diplomă de bacalaureat;
 • diploma de licența sau adeverință
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.