loader image

Design Industrial și Managementul Afacerilor

Prima facultate de profil din ţară şi SINGURA care oferă specializări pentru TOATE sectoarele industriei textile şi de pielărie.

ADMITERE LICENȚĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 – Rezultate Provizorii

ADMITERE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2022 – Rezultate Provizorii

ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE 2022 – Rezultate Provizorii

*În cazul în care candidatul este declarat ADMIS la o anumită opțiune, acesta va confirma locul prin prezentarea actelor în original la comisia de admitere a facultății corespunzătoare primei sale opțiuni și prin confirmarea în cadrul platformei informatice de admitere.

Fashion Night 2021
Fashion Night 2021
  Admitere Licență
Admitere Licență
 Textile Technology Show și Corporate Gifts Show
Textile Technology Show și Corporate Gifts Show

Studii

Licență

  • Inginerie Industrială (Design industrial, Tehnologia şi designul produselor textile, Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor, Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori)
  • Inginerie Chimică (Tehnologie chimică textilă, Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori)
  • Inginerie și Management (Inginerie economică industrială, Ingineria și managementul afacerilor)

Master

  • Inginerie Industrială (Textile avansate, Asigurarea calității în domeniul textile-pielărie, Tehnologii performante de tricotare, design vestimentar, Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei, Sisteme inovative de producție în confecții, Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie)
  • Inginerie Chimică (Ecodesign în finisarea textilelor, Procesarea avansată a resurselor proteice)
  • Inginerie și Management (Ingineria și managementul producției de bunuri și servicii, Inovare și antreprenoriat, Managementul și administrarea afacerilor, Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei)

Doctorat

Noutăți


Departamente

Ingineria și Designul Produselor Textile

Află mai multe

Ingineria Tricoturilor și a Confectiilor

Află mai multe

Inginerie și Management

Află mai multe

Inginerie Chimica

Află mai multe