loader image

Alegeri

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va desfășura, conform legislației în vigoare, așa cum este prevăzut în Legea Educației Naționale nr.1/2011, alegeri academice pentru stabilirea structurilor de conducere ale universității, începând cu conducerea departamentelor și terminând cu alegerea rectorului.

Scrutinurile propriu-zise vor avea loc în primele trei luni ale anului 2020, ianuarie-martie, iar durata mandatelor este de patru ani, în intervalul 2020 – 2024.

Alegeri Director de departament la Departamentul Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor


Concursul de selecție a decanilor


Alegeri Director Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale

Alegeri Director de departament la Departamentul de Inginerie Chimică în Textile Pielărie

Candidați la funcția de Decan

Conf. univ. dr. ing. Stelian Sergiu Maier


Concursul de selecție a decanilor