loader image

Alegeri 2024-2029

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va desfășura, conform legislației în vigoare, așa cum este prevăzut în Legea Educației Naționale nr.199/2023, alegeri academice pentru stabilirea structurilor de conducere ale universității, începând cu conducerea departamentelor și terminând cu alegerea rectorului.

Scrutinurile propriu-zise vor avea loc în primele luni ale anului 2024.

Pe această pagină veți găsi trimiteri către metodologia internă a universității și legislația națională în ceea ce privește desfășurarea alegerilor, dar și documentele publice cu privire la desfășurarea propriu-zisă a procesului electoral.


Dosare candidaturi pentru funcția de Decan


Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2024-2029, PO.POM.05, aprobată la data de 15.12.2023, ediția 5, revizia 0

 • Anexa 1 – Calendarul alegerilor pentru legislatura 2024 – 2029
 • Anexa 2 – Numărul membrilor în consiliile facultăţilor pentru legislatura 2024 – 2029
 • Anexa 3 – Numărul membrilor în Senat pentru legislatura 2024 – 2029
 • Anexa 4 – Numărul Prodecanilor pentru legislatura 2024 – 2029
 • Anexa 5 – Buletine de vot
 • Anexa 6 – Procese verbale
 • Anexa 7 – Proces verbal BESV Alegeri Rector
 • Anexa 8 – Proces verbal BEU Alegeri Rector
 • Anexa 9 – Declarație candidatură – model (pentru Rector și Director de departament)
 • Anexa 10 – Declarație pe propria răspundere – model

Referendumul pentru desemnarea metodei de selecție a rectorului în mandatul 2024 – 2029

Legislație și metodologie

 • Legea Educației Naționale nr.199 / 2023

Arhivă