loader image

Tabere studentesti

ANUNȚ

Privind organizarea Taberelor Studențești de Vară 2024

 Ministerul Familiei Tineretului și Egalității de Șanse organizează în perioada iulie – septembrie Programul Național de Tabere Studențești, asigurând pentru studenții participanți cazare și masă gratuit. În acest sens, Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor i-au fost alocate 9 locuri care vor fi distribuite studenților care doresc să participe în baza situației școlare conform Metodologiei publicate în data de 17.05.2024.

 Calendarul de organizare a selecției studenților care doresc să aplice pentru un loc în tabără este următorul:

  • 17.05.2024-15.06.2024 – depunerea solicitărilor de tabără la Decanatul Facultății de Design Industrial și Managementul afacerilor (Anexa 4 si Anexa 7.1);
  • 16.06.2024-20.06.2024 – întocmirea listelor provizorii de priorități și rezerve și publicarea acestora pe siteul www.dima.tuiasi.ro;
  • 21.01.2023-23.06.2024 – depunerea contestațiilor la adresa decanat@dima.tuiasi.ro;
  • 25.01.2024 – soluționarea contestațiilor și publicarea listelor finale de priorități și rezerve

Notă: