loader image

Informații utile

Cazare

Studenții declarați admiși la admiterea de toamnă, în anul I de studii pentru ciclurile de licență, master, doctorat, sunt rugați să completeze formularul de mai jos, până cel târziu 24.09.2020, ora 18.00 dacă doresc cazare în Campusul „Tudor Vladimirescu” în anul universitar 2020 – 2021. Datele introduse vor fi confruntate cu cele de la secretariatele facultăților. În cazul în care nu veți completa formularul, vom considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2020-2021.Ulterior prin email va fi transmisa data si intervalul orar cand va puteți prezenta la cazare.

Formular cazare – admitere septembrie

Anunț Cazare

În acest an cazările se vor desfășura online.


Program EURO 200 – Bonuri valorice pentru achiziționare calculator

Biroul Consiliului Facultății a avizat astăzi tabelul nominal cu studenții care vor beneficia de burse de merit pe parcursul semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.
În același timp, toate dosarele de ajutor social depuse la secretariatul facultății au fost avizate pozitiv.
În condițiile normale de evoluție a situației epidemiei virusului COVID-19 bursele aferente lunilor februarie (2 săptămâni didactice) și martie vor fi virate cel târziu pe 02 aprilie 2020.

Pentru consultarea tabelului nominal cu studenții care vor beneficia de burse apăsați aici.

Orar

Orarul afişat poate suferi modificări ce vor fi afişate la Avizierul Facultăţii. Studenţii sunt rugaţi să verifice periodic aceste modificări.


Calendar an academic

Calendar an academic 2020-2021


Burse

Pentru că vrem ca experiența ce îți este asigurată de viața studențească să fie una plăcută, te vom sprijini și financiar prin bursele oferite. Singura ta preocupare va fi să îți materializezi visele.

Ești pasionat de domeniul ales. Înveți cu conștiinciozitate, iar rezultatele sunt pe măsură. Munca trebuie răsplătită, așadar îți putem oferi una din cele trei tipuri de burse, în funcție de rezultatele tale:

  • burse de studiu;
  • burse de merit;
  • burse de performanţă.

Numărul studenţilor bursieri, mediile minime (diferite în funcţie de anul de studii) şi cuantumul bursei (diferit în funcţie de medie) se propun de către Comisia de acordare a burselor din cadrul facultăţii şi se aprobă de Consiliul Facultăţii, astfel încât valoarea totală a burselor pe facultate să se încadreze în bugetul alocat.

Ești într-o situație financiară dificilă. Te vom susține pentru a-ți putea continua studiile în domeniul ales:

  • burse sociale;
  • ajutoare materiale.

Taxe

Operațiunile de încasare a taxelor se vor efectua prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale(exclus REVOLUT) sau la Poșta Română după modelul următor:

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂȚII: taxă școlarizare (sau orice alt tip de taxă:restanțe,reexaminare, examene de diferență) cu menționarea facultății(DIMA).

*Pentru plata restanțelor și reexaminărilor, vă rugăm să trimiteți dovada plății pe una dintre adresele de mail de la secretariat, cu specificarea disciplinelor pentru care ați efectuat plata.

*Cuantumul taxelor valabile pentru anul universitar în curs: Taxă școlarizare-2000 lei/an Taxă restanță,reexaminare-40 lei Taxă examen diferență- 20 lei