loader image

Informații utile

Program EURO 200 – Bonuri valorice pentru achiziționare calculator – 2023

Biroul Consiliului Facultății a avizat astăzi tabelul nominal cu studenții care vor beneficia de burse de merit pe parcursul semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.
În același timp, toate dosarele de ajutor social depuse la secretariatul facultății au fost avizate pozitiv.
În condițiile normale de evoluție a situației epidemiei virusului COVID-19 bursele aferente lunilor februarie (2 săptămâni didactice) și martie vor fi virate cel târziu pe 02 aprilie 2020.

Pentru consultarea tabelului nominal cu studenții care vor beneficia de burse apăsați aici.


Calendar an academic

Calendar an academic 2022-2023


Burse

Tabel nominal orientativ cu studenții care vor beneficia de bursă de merit pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar 2022-2023

Eventualele nelămuriri / neclarități / sugestii vă rugăm să le transmiteți pe adresa decanat@dima.tuiasi.ro până cel târziu luni, 20.03.2023, ora 10.00.

Burse sociale – semestrul II (2022-2023)* – actualizat 20 februarie 2023

Studenții care se regăsesc în tabelul studenților bursieri și care nu au beneficiat de bursă pe parcursul primului semestru sunt rugați să transmită prin email extrasul contului personal în care va fi virată lunar bursa.

Pentru că vrem ca experiența ce îți este asigurată de viața studențească să fie una plăcută, te vom sprijini și financiar prin bursele oferite. Singura ta preocupare va fi să îți materializezi visele.


Ești pasionat de domeniul ales. Înveți cu conștiinciozitate, iar rezultatele sunt pe măsură. Munca trebuie răsplătită, așadar îți putem oferi una din cele trei tipuri de burse, în funcție de rezultatele tale:

  • burse de studiu;
  • burse de merit;
  • burse de performanţă.

Numărul studenţilor bursieri, mediile minime (diferite în funcţie de anul de studii) şi cuantumul bursei (diferit în funcţie de medie) se propun de către Comisia de acordare a burselor din cadrul facultăţii şi se aprobă de Consiliul Facultăţii, astfel încât valoarea totală a burselor pe facultate să se încadreze în bugetul alocat.

Ești într-o situație financiară dificilă. Te vom susține pentru a-ți putea continua studiile în domeniul ales:

  • burse sociale;
  • ajutoare materiale.

Taxe

Plată efectuată online

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași vor putea să își plătească integral online toate taxele de școlarizare, care țin de activitatea didactică, cât și taxele din campus, pe platforma taxe.tuiasi.ro.

Plată prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale(exclus REVOLUT) sau la Poșta Română

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂȚII: taxă școlarizare (sau orice alt tip de taxă:restanțe,reexaminare, examene de diferență) cu menționarea facultății(DIMA).

*Pentru plata restanțelor și reexaminărilor, vă rugăm să trimiteți dovada plății pe una dintre adresele de mail de la secretariat, cu specificarea disciplinelor pentru care ați efectuat plata.

*Cuantumul taxelor valabile pentru anul universitar în curs: Taxă școlarizare-2000 lei/an Taxă restanță,reexaminare-40 lei Taxă examen diferență- 20 lei