loader image

Informații utile

Cazare

Anunț Cazare

În acest an cazările se vor desfășura online.


Program EURO 200 – Bonuri valorice pentru achiziționare calculator

Biroul Consiliului Facultății a avizat astăzi tabelul nominal cu studenții care vor beneficia de burse de merit pe parcursul semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.
În același timp, toate dosarele de ajutor social depuse la secretariatul facultății au fost avizate pozitiv.
În condițiile normale de evoluție a situației epidemiei virusului COVID-19 bursele aferente lunilor februarie (2 săptămâni didactice) și martie vor fi virate cel târziu pe 02 aprilie 2020.

Pentru consultarea tabelului nominal cu studenții care vor beneficia de burse apăsați aici.

Orar

Orarul afişat poate suferi modificări ce vor fi afişate la Avizierul Facultăţii. Studenţii sunt rugaţi să verifice periodic aceste modificări.

 • Inginerie Industriala – an I
 • Inginerie Industriala – an II
 • Tehnologia Tricotajelor si Confectiilor – an III, IV
 • Tehnologia si Designul Produselor Textile – an III, IV
 • Tehnologia si Designul Confectiilor din Piele si Inlocuitori – an III, IV
 • Inginerie si Management
 • Inginerie Chimica

Calendar an academic

Calendar an academic 2019-2020


Burse

Pentru că vrem ca experiența ce îți este asigurată de viața studențească să fie una plăcută, te vom sprijini și financiar prin bursele oferite. Singura ta preocupare va fi să îți materializezi visele.

Ești pasionat de domeniul ales. Înveți cu conștiinciozitate, iar rezultatele sunt pe măsură. Munca trebuie răsplătită, așadar îți putem oferi una din cele trei tipuri de burse, în funcție de rezultatele tale:

 • burse de studiu;
 • burse de merit;
 • burse de performanţă.

Numărul studenţilor bursieri, mediile minime (diferite în funcţie de anul de studii) şi cuantumul bursei (diferit în funcţie de medie) se propun de către Comisia de acordare a burselor din cadrul facultăţii şi se aprobă de Consiliul Facultăţii, astfel încât valoarea totală a burselor pe facultate să se încadreze în bugetul alocat.

Ești într-o situație financiară dificilă. Te vom susține pentru a-ți putea continua studiile în domeniul ales:

 • burse sociale;
 • ajutoare materiale.

Taxe

Operațiunile de încasare a taxelor se vor efectua prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale(exclus REVOLUT) sau la Poșta Română după modelul următor:

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂȚII: taxă școlarizare (sau orice alt tip de taxă:restanțe,reexaminare, examene de diferență) cu menționarea facultății(DIMA).

*Pentru plata restanțelor și reexaminărilor, vă rugăm să trimiteți dovada plății pe una dintre adresele de mail de la secretariat, cu specificarea disciplinelor pentru care ați efectuat plata.

*Cuantumul taxelor valabile pentru anul universitar în curs: Taxă școlarizare-2000 lei/an Taxă restanță,reexaminare-40 lei Taxă examen diferență- 20 lei


Facilități transport

Ca student vei avea nevoie să descoperi orașul Iași, să vizitezi obiectivele turistice, să încerci ofertele cafenelelor. Sau, de ești din afara Iașiului vei dori să mergi acasă să împărtășești din experiența ta familiei. Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor îți va asigura facilități din punctul de vedere al transportului pentru a preveni o problemă financiară.

Criterii de acordare a reducerilor de transport auto
 • Se decontează bilete de transport auto numai în limita fondurilor repartizate de Universitate pe baza alocatiei bugetare;
 • Se decontează un numar maxim de 4 (patru) calatorii dus – întors (8 bilete) într-o luna în localitatea de domiciliu;
 • Nu se decontează bilete de transport auto, pentru studenti care au domiciliul în localitatile aflate pe traseele pe care circula, în mod regulat, un numar suficient de trenuri, cu legatura directă din Iasi (de exemplu: Vaslui, Bârlad, Pascani, Tg. Frumos, Tecuci, Focsani, etc.)
 • Se decontează un numar mai mic de calătorii dus – întors acasă (în principiu, patru bilete) pe luna pentru studenţi cu domiciliu în localitatile în care circulă trenuri cu legătură dificilă (de exemplu: Botoşani, Dorohoi, Bacău, Roman, Piatra Neamţ, Tg. Neamţ, Bicaz, Hârlau, Galaţi etc.)
 • Priorităţile la decontare, în functie de suma alocată lunar, vor fi:
  • a. decontarea biletelor studenţilor care în lunile anterioare nu au beneficiat de decontare;
  • b. decontarea biletelor studenţilor care si-au îndeplinit cel mai bine obligaţiile şcolare stabilite pe baza mediilor şi a creditelor obţinute la sfârşitul semestrului (pentru semestrul al doilea) sau anului universitar precedent (pentru primul semestru);
  • c. decontarea biletelor pentru studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii, aceştia beneficiind de gratuitate pentru transport (decontare 100%);
  • d. decontarea a doua calatorii dus – întors, spre şi dinspre localitatea de domiciliu, pentru studenţii care depun cerere;
  • e. decontarea a patru calatorii dus – întors pentru studenţii care depun cerere (fără cei menţionaţi la art. 4 şi 5), iar în caz că suma alocată nu este suficientă pentru decontarea la toţi studenţii a celei de a patra călătorii, se recurge la criteriile de la alineatele precedente;

Dacă în urma decontarii a patru calatorii, la toti solicitanţii, rămân în continuare sume nealocate, acestea se reportează pentru luna urmatoare, sumele respective neputând fi utilizate în alte scopuri.

Nu se aprobă cereri de decontare a biletelor de transport auto:

 • studenţilor care, fără motive justificate (acte medicale, competitii sportive etc.), au absenţe de la activităţile didactice, nu s-au prezentat la nici un examen în sesiunea din iarnă şi care nu îsi îndeplinesc, în continuare, obligaţiile scolare faţă de facultate;
 • studenţilor care încearcă să deconteze bilete falsificate sau cu serii consecutive;
Acte necesare pentru decontare

Studenţii vor depune la secretariatul facultăţii urmatoarele documente:

 1. Cerere tip – completată şi semnată (vezi modelul)
 2. Biletele de călătorie care trebuie să cuprindă, în mod vizibil: sigla firmei de transport, ştampila acesteia, data efectuării călătoriei, ruta de deplasare şi valoarea biletului (nu se vor primi bilete de pe care unul sau mai multe din aceste elemente lipsesc);
 3. Copie după buletinul / cartea de identitate în care să apară codul numeric personal, copie pe care studentul va menţiona:
  • „Am card la banca___________, filiala ___________”
Observaţii:
 • Bancile acceptate de universitate pentru plata sumelor cuvenite studenţilor sunt: B.R.D., B.C.R. şi Raiffeisen Bank.
 • Depunerea cererilor si primirea sumelor cuvenite pentru decontare se va face în funcţie de datele primite de la Universitate.