loader image

Informații utile

Calendar an academic

Calendar an academic 2023-2024


Burse

Raport acordare burse _ semstrul al II lea, an univ. 2023-2024:

1.Burse de performanță academică: 92 distribuite în 4 categorii, astfel:

 • P1: 25 – valoare 1.100 lei
 • ⁠P2: 13 – valoare 950 lei
 • ⁠P3: 16 – valoare 910 lei
 • ⁠P4: 38 – valoare 902 lei

2.Burse de ajutor social: 180 – valoare 900 lei.

⁠3.Burse acordate cetățenilor români de preturindeni: 183 – valoare 900 lei.


Burse sociale – semestrul I (2023-2024)* – actualizat 25 octombrie 2023

La predarea dosarului pentru acordarea bursei sociale în semestrul I (2023/2024), documentele vor fi însoțițe de cererea studentului solicitant , declarație pe propria răspundere și acordul olograf al studentului și membrilor familiei , completate și semnate.

Pentru că vrem ca experiența ce îți este asigurată de viața studențească să fie una plăcută, te vom sprijini și financiar prin bursele oferite. Singura ta preocupare va fi să îți materializezi visele.


Programul „EURO 200” – acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare pentru anul 2024


Decontarea abonamentelor lunare de transport local în comun, în procent de 90% sau 100% (după caz), studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași


Ești pasionat de domeniul ales. Înveți cu conștiinciozitate, iar rezultatele sunt pe măsură. Munca trebuie răsplătită, așadar îți putem oferi una din cele trei tipuri de burse, în funcție de rezultatele tale:

 • burse de studiu;
 • burse de merit;
 • burse de performanţă.

Numărul studenţilor bursieri, mediile minime (diferite în funcţie de anul de studii) şi cuantumul bursei (diferit în funcţie de medie) se propun de către Comisia de acordare a burselor din cadrul facultăţii şi se aprobă de Consiliul Facultăţii, astfel încât valoarea totală a burselor pe facultate să se încadreze în bugetul alocat.

Ești într-o situație financiară dificilă. Te vom susține pentru a-ți putea continua studiile în domeniul ales:

 • burse sociale;
 • ajutoare materiale.

Taxe

Plată efectuată online

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași vor putea să își plătească integral online toate taxele de școlarizare, care țin de activitatea didactică, cât și taxele din campus, pe platforma taxe.tuiasi.ro.

Plată prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale(exclus REVOLUT) sau la Poșta Română

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂȚII: taxă școlarizare (sau orice alt tip de taxă:restanțe,reexaminare, examene de diferență) cu menționarea facultății(DIMA).

*Pentru plata restanțelor și reexaminărilor, vă rugăm să trimiteți dovada plății pe una dintre adresele de mail de la secretariat, cu specificarea disciplinelor pentru care ați efectuat plata.

*Cuantumul taxelor valabile pentru anul universitar în curs:

 • Taxă școlarizare – 2400 lei/an
 • Taxă restanță, reexaminare – 50 lei
 • Taxă examen diferență – 20 lei
 • Taxă înmatriculare – 50 lei