loader image

Education – Employment Partnership for VET in the fashion sector – E&E Fashion

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial este partener în proiectul cu titlul „Education – Employment Partnership for VET in the fashion sector“ – acronim E&E Fashion, care se va desfășura în perioada 2016 – 2018. Proiectul este finanțat de comisia UE prin programul ERASMUS +, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice (Key Action 2 – Strategic Partnerships in the field of Education, Training, Youth and Sport).

Partenerii implicați în proiect, sunt furnizori de educație și formare profesională, camere de comerț și companii din Romania, Italia, Bulgaria si Olanda:
1.”Ioan C. Stefanescu“ Technical College (Romania) – coordonator
2. Effebi Association (Italia)
3. „Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi (Romania)
4. Eurocreea Association (Italia)
5. Confapi Association (Italy)
6. Revalento Consultacy BV (Olanda)
7. Vocational High School of Tailoring “Nedka Ivan Lazarova” (Bulgaria)
8. Chamber of commerce (Bulgaria)
9. Katty Fashion (Romania)

Proiectul are ca scop dezvoltarea unui învățământ tehnic la nivel european și a unui set de instrumente pentru susținerea si aplicarea învățării la locul de muncă (work based learning), în sectorul textile și confecții. Proiectul va sprijini punerea în aplicare a mecanismelor de asigurare a calității în VET în sectorul modei, cu un accent special pe feedback între IVET și sistemele de EFPC.

În perioada 12-13 decembrie 2016, la Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefanescu” din Iași a avut loc prima reuniune transnațională a partenerilor, în cadrul careia s-a realizat prezentarea proiectului, s-au stabilit responsabilitățile și calendarul de derulare al activitatilor pentru realizarea obiectivelor proiectului si a produselor finale.