loader image

Susţinere teze de doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală. Studiile se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale a facultății, sub îndrumarea științifică a unuia dintre conducătorii de doctorat.

Elaborarea tezei de doctorat se realizează după parcurgerea Programului de pregătire universitara avansată și a Programului de cercetare științifică și trebuie sa conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat.