loader image

Doctorat

“A goal should scare you a little and excite you a lot.”

Joe Vitale

Studiile doctorale la Facultatea DIMA

În această lume în continuă transformare, în fața noilor provocări, industria modei se va reinventa, va găsi noi căi și alternative de dezvoltare, va răspunde nevoilor acute de cercetare și recreare.

Cele mai importante sisteme educaționale la nivel mondial pun foarte mult accent pe angajabilitatea absolvenților lor, iar performanța studenților este cel mai important indicator în acest sens. Te îndemnăm să faci parte dintr-o comunitate postuniversitară care oferă experiențe inedite, și ne referim aici la studiile doctorale.

Scopul unui doctorat este de a aduce o contribuție inedită la cunoaștere și de a descoperi ceva ce nimeni altcineva nu a mai făcut până acum. Este posibil să fi identificat deja zona de cercetare care te interesează, iar noi suntem pregătiți să oferim tot sprijinul necesar.

Studiile doctorale – funcţionează în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, a Acordului de Parteneriat în IOSUD şi a Cartei Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi şi beneficiază de asistenţa managerială a Consiliului de Studii Universitare de Doctorat.

Activitatea de doctorat, din cadrul Facultăţii de Design Industrial și Managementul Afacerilor (DIMA), este coordonată de Consiliul de Coordonare al Programelor de Doctorat (CCPD) care are ca misiune organizarea şi implementarea studiilor universitare de doctorat în cadrul facultăţii.

Misiunile principale ale CCPD sunt  promovarea şi sprijinul necondiţionat al:

 1. creativitatǎții  şi excelenţei  ştiinţifice;
 2. interdisciplinaritǎții și multidisciplinaritǎții;
 3. flexibilitatǎții  curriculare (credite transferabile);
 4. iniţiativei manageriale;
 5. cooperǎrii  la nivel naţional şi internaţional în domeniile de interes major, pentru dezvoltarea durabilă a societăţii;
 6. dezvoltǎrii  continue a infrastructurii de cercetare;
 7. respectǎrii eticii ştiinţifice in cercetare;
 8. nediscriminǎrii  de orice tip, în vederea asigurării egalității  de şanse în lumea ştiinţifică.

Domenii – Domeniul fundamental este cel al Știintelor inginerești, iar domeniile științifice specifice facultății sunt:

 • Inginerie Industrială
 • Inginerie și Management
 • Inginerie Chimică.

Planurile de invățământ se realizează anual la nivelul CCPD și sunt actualizate permanent în funcție de evoluția cerințelor educaționale și de cercetare, și au un grad ridicat de flexibilitate.

Admiterea la doctorat – se desfășoară în luna septembrie a fiecarui an, după o procedură transparentă, care ține cont atât de rezultatele din perioada de școlarizare cât și de rezultatele obținute la colocviul de admitere.  ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT anul universitar 2020 – 2021

Conducători de doctorat

Suntem mândri de sprijinul oferit de o echipă extrem de dedicată și bine calificată, care sprijină și coordonează activitatea doctoranzilor atât în cadrul Facultății, Universității, dar și în afara lor.

Conducătorii de doctorat sunt profesori sau cercetători științifici gr.I (profesori asociați în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”) care au titlul de doctor, atestați sau reatestați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Îndrumarea unui doctorand poate fi în cotutelă cu universități din țară și străinătate.

În prezent, în cadrul CCPD – la Facultatea DIMA – își desfasoară activitatea 18 conducători de doctorat (8 conducători profesori în activitate şi 10 profesori consultanţi).

Conducători de doctorat – profesori în activitate

Nr. crt. Numele şi prenumele Domeniul în care conduce la doctorat
1 Prof.dr.ing. Blaga Mirela Inginerie industrială
2 Prof.dr.ing. Curteza Antonela Inginerie industrială
3 Conf.dr.ing. Fărîmă Daniela Inginerie industrială
4 Prof.dr.ing. Loghin Maria Carmen Inginerie industrială
5 Prof.dr.ing. Manea Liliana Rozemarie Inginerie industrială
6 Prof.dr.ing. Avasilicăi Silvia Inginerie şi management
7 Prof.dr.ing. Verzea Ion Inginerie şi management
8 Prof.dr.ing. Radu Cezar Doru Inginerie chimică

Conducători de doctorat – profesori asociați

Nr. crt. Numele şi prenumele Domeniul în care conduce la doctorat
1 Prof.dr.ing. Dorin Avram Inginerie industrială
2 Prof.dr.ing. Ioan Cioara Inginerie industrială
3 Prof.dr.ing. Costea Budulan Inginerie industrială
4 Prof.dr.ing. Mihai Ciocoiu Inginerie industrială
5 Prof.dr.ing. Dumitru Liute Inginerie industrială
6 Prof.dr.ing. Stan Mitu Inginerie industrială
7 Prof.dr.ing. Costache Rusu Inginerie şi management
8 Prof.dr.ing. Lupu Luminița Inginerie şi management
9 Prof.dr.ing. Mureșan Augustin Inginerie chimică
10 Prof.dr.ing. Aurelia Grigoriu Inginerie chimică

Infrastructura de cercetare

CCPD oferă acces nelimitat și neîngrădit studenților doctoranzi atât la infrastructura de cercetare a Facultății, cât și la infrastructurile de cercetare ale altor departamente/facultăți din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași . Toate datele despre infrastructura de cercetare se regăsesc pe  Platforma națională online EERIS www.eeris.gov.ro sub titulatura de Manufacturing Engineering Research Center (CECIF) https://erris.gov.ro/CECIF și Centrul de cercetare: Research Centre for Advanced Materials, Products and Processeshttps://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetare-pentru–2.

Identificați o zonă de cercetare care vă interesează

Cercetările prioritare de la nivel mondial se desfășoară și în cadrul studiilor noastre doctorale, care au propria comunitate vibrantă și inspirată de studenți și personal de cercetare, care lucrează la o gamă incredibilă de proiecte cu impact real asupra mediului științific, și nu numai. Avem la dispoziție un număr mare de oportunități de studiu propuse, dar există și alte alternative; puteți dezvolta propria propunere de cercetare și puteți găsi un potențial coordonator.

Răspunzând dinamicii evolutive a mediului complex de valori și oportunități, studiile doctorale din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor se focalizează pe interdisciplinaritate și cooperare internațională în cercetare, care conturează câteva perspective principale:

 • dezvoltarea și realizarea eficientă a noilor structuri textile complexe;
 • tehnici de procesare mult mai eficiente;
 • noi concepte și tehnologii privind reciclarea;
 • dezvoltarea unor înlocuitori pentru procesele chimice riscante și poluante;
 • adoptarea soluțiilor bazate pe biochimie și materiale bio, și o mai bună exploatare a resurselor de fibre naturale;
 • design și proiectare virtuală a materialelor și produselor bazate pe fibre și alte produse textile;
 • digitalizarea și flexibilizarea proceselor de producție în fabrici;
 • dezvoltarea unor noi soluții personalizate, adaptarea ofertelor și serviciilor cerințelor noului tip de consumator;
 • digitalizarea soluțiilor pentru întregul lanț valoric din industria modei, și noi modele de afaceri;
 • noi abordări în contextul economiei circulare.

Doctoranzii, cu mintea lor activă și solicitantă, sunt cu adevărat entuziasmați de cercetările lor și de impactul pe care l-ar putea avea asupra societății și a lumii.  Pot fi dezvoltate cunoștințe de specialitate în zona aleasă, și puteți câștiga o gamă largă de abilități foarte căutate, cum ar fi organizarea cercetării, managementul de proiect și comunicarea. De asemenea, pot fi îmbunătățite abilitățile interpersonale, cum ar fi crearea de rețele și consolidarea relațiilor, inclusiv a celor internaționale, neprețuite în cariera viitoare.

Proiecte

Dintre proiectele dedicate doctoranzilor, reprezentativ este:

ERASMUS MUNDUS – Joint Doctorate Program in Sustainable Management and Design for Textiles – SMDTex (http://smdtex.ensait.fr/)

Realizări

Dintre realizările deosebite ale doctoranzilor care au absolvit studiile doctorale în cadrul Facultății noastre, pot fi amintite:

Teze de doctorat reprezentative:

 • Yan Hong – Dezvoltarea unui sistem inteligent de proiectare personalizată a produselor de imbrăcăminte pentru persoane cu morfologie atipică (în cotutelă internațională).
 • Melissa Monika Wagner – Studii privind așteptările și percepțiile consumatorilor pentru branduri etice de modă și relația acestora cu parametrii textili prin utilizarea abordărilor Kansei și LCA (în cotutelă internațională).
 • Manoj Kumar Paras – Lanț valoric inversat bazat pe reutilizare pentru o industrie de confecții sustenabilă (în cotutelă internațională).
 • Bianca Aluculesei – Cerectări privind implementarea unor noi metode digitale în dezvoltarea produselor textile pentru persoane cu dizabilități locomotorii (în cotutelă internațională).

Dintre lucrările publicate în reviste ISI

 • Tadesse, G, M., Loghin, C., Chen, Y., Wang, L., Catalin, D., Nierstrasz, V., (2018), Effect of liquid immersion of PEDOT: PSS-coated polyester fabric on surface resistance and wettability, Smart Materials and Structures, 26(6):065016 (Open Access).
 • Hong, Y., Zeng, X., Bruniaux, P., Curteza, A., Chen, Y., (2018), Movement analysis and ergonomic garment opening design of garment block patterns for physically disabled people with scoliosis using fuzzy logic, Advances in Intelligent Systems and Computing, 590, pp. 303-314.
 • Paras, M.K.,Wang, L., Chen, Y.,Curteza, A, Pal, R., Ekwall, D., (2018), A sustainable application based on grouping genetic algorithm for modularized redesign model in apparel reverse supply chain (Open Access), Volume 10, Issue 9, 24 August 2018, Article number 3013, Sustainability (Switzerland), https://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3013.
 • Wagner, M., Curteza, A., Hong, Y., Chen, Y., Thomassey, S., Zeng, X., (2019), A design analysis for eco-fashion style using sensory evaluation tools: Consumer perceptions of product appearance, JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, Volume: 51, Pages: 253-262, DOI: 10.1016/j.jretconser.2019.06.005.