loader image

Examene si rezultate

SESIUNE SUPLIMENTARĂ DE EXAMENE PENTRU DISCIPLINE NEPROMOVATE DIN ANII ANTERIORI

22 MARTIE – 11 APRILIE 2021

Datele de sustinere a restantelor de la domeniul Inginerie chimică sunt comune cu cele de la Facultatea de Inginerie chimică si Protectia Mediului „Cristofor Simionescu”.