loader image

Examene si rezultate

Programarea  examenelor de diplomă – septembrie 2020

Sesiune reexaminare – 16.09.2020 – 18.09.2020

Datele de sustinere a restantelor de la domeniul Inginerie chimică sunt comune cu cele de la Facultatea de Inginerie chimică si Protectia Mediului „Cristofor Simionescu”.