loader image

Licenţă

Studiile de licența reprezintă primul ciclu de pregătire universitară, se desfășoară pe perioada a patru ani şi se finalizează prin obținerea diplomei de inginer.

În primii doi ani de studiu se desfăşoară cursuri, laboratoare şi seminarii comune pentru toţi studenții, particularizate în funcție de cele trei domenii, Inginerie Industriala, Inginerie Chimică și Inginerie și Management.

Începînd cu anul 3 de studiu, studenții sunt repartizați în funcție de solicitare şi de mediile obţinute în primii 2 ani la una dintre specializările din cadrul domeniului. La absolvirea studiilor de licență se susține un examen de diplomă și se primește diploma de inginer.

Facultatea noastră organizează studii de LICENŢĂ cu durata de patru ani, în specializările:

Domeniul Inginerie Industrială

Design industrial

Specializarea se adresează domeniului textile-pielărie și oferă competențe privind designul structural şi estetic al tuturor categoriilor de produse specifice industriilor din domeniu.


Tehnologia şi designul produselor textile

Programul de studii are un caracter multidisciplinar, prin îmbinarea disciplinelor fundamentale specifice domeniului cu discipline formative a abilităţilor creative, estetice, ergonomice, funcţionale, structural-constructive, economice şi manageriale.


Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Specializarea vizează pregătirea temeinică a studenţilor şi formarea de competenţe care să le confere acestora statutul de profesionaliști cu o înaltă calificare pentru industria modei, cercetare și învăţământ. #BBD0E0 »


Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

Este unicul program de studii universitare acreditat din România care pregăteşte specialişti pentru industria de încălţăminte și marochinărie. Absolvenţii specializării pot să răspundă cerinţelor celor mai performante companii naționale și internaționale de profil, iar competenţele profesionale acumulate le permit dezvoltarea unor cariere de succes de inginer proiectant, inginer tehnolog sau manager.


Domeniul Inginerie Chimică

Tehnologie chimică textilă

O particularitate a specializării este reprezentată de necesitatea abordării unor domenii conexe din sfera chimiei fibrelor naturale și chimice, biochimiei, sintezei fine, protecției mediului, utilizării unor tehnici de mare randament (câmpuri electrice de înaltă frecvență, ultrasunete, plasmă), ceea ce se reflecta în curricula specializării și în conținutul disciplinelor studiate.


Domeniul Inginerie și Management

Inginerie economică industrială

Prin studii interdisciplinare, inginereşti, manageriale şi economice, absolvenţii specializării vor fi capabili să proiecteze, organizeze şi să conducă sisteme de producţie sau părţi ale acestora, precum şi să genereze ansamblul de relaţii care racordează aceste sisteme la mediul economico-social în care ele evoluează.

Dacă îți place domeniul antreprenoriatului și managementului, dar ai vrea în același timp o carieră în inginerie, programul de studii Ingineria și Managementul Afacerilor este cea mai potrivită opțiune!