loader image

FIT2COM – Skills Alliance for comfort & healthy footwear manufacturing. New qualification profile and innovative training opportunities

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial – Partener în Alianța pentru competențe în fabricația încălțămintei confortabile

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi este partener al proiectului intitulat ‘Skills Alliance for comfort & healthy footwear manufacturing. New qualification profile and innovative training opportunities’, cu acronimul FIT2COM, finanţat de Comisia Europeană în perioada 2015 – 2018 prin programul Erasmus Plus – Acțiunea KA2- Sector Skills Aliances

Din consorțiul proiectului fac parte centre de cercetare, asociații profesionale, instituții de învățământ și organisme de certificare și acreditare din Portugalia, Belgia, Spania, Germania, Romania. Proiectul este coordonat de centrul tehnologic CTCP Portugalia.
Romania este reprezentată în acest consorțiu de universitatea noastră, care va colabora cu INCDTP – Institutul de Cercetare Pielărie Încălțăminte și cu CNDIPT- Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional si Tehnic în definirea noului profil ocupațional în concordanță cu nevoile de instruire Europene și naționale ale industriei de profil precum și cu standardele naționale privind calitatea în învățământul tehnic și profesional.
Scopul proiectului FIT2COM este de a dezvolta și de a certifica un nou profil ocupațional pentru „Expert in fabricația încălțămintei confortabile”, și a pachetului de instruire corespunzător care să îmbine componentele de învățare pe bază de proiect cu cele bazate pe tehnologia informației. Rezultatele asumate de proiect sunt:
• Studiu de cercetare asupra nevoilor și oportunităților de instruire privind caracteristicile de confort ale încălțămintei
• Profil ocupațional „Expert in fabricația încălțămintei confortabile”,
• Program de instruire
• Cursuri si module de învățare
• Cursuri b-learning
• Manuale pentru tutori si formatori
• Sesiuni de pilotare finalizate cu realizarea unor prototipuri inovative de încălțăminte
• Documentație de certificare a profilului ocupațional

Pentru a beneficia de rezultatele și de acțiunile proiectului, vă invităm să consultați periodic site-ul FIT2COM la adresa http://www.fit2comfort.eu