loader image

Admitere licență

De ce să te înscrii la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași?

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași își asumă misiunea de a forma ingineri și manageri care vor avea competente tehnice, tehnologice, economice și manageriale, capabili să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, cu șanse reale în competiția de pe piața forței de muncă din țară și din străinătate.

Admiterea se organizează online, prin intermediul platformei informatice a universității, care va deveni activă în perioada înscrierilor. Pentru a te familiariza cu pașii necesari admiterii, poți consulta manualul de utilizare al platformei de la admiterea 2023 și cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la specializările de la trei facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea.
Pentru a se înscrie la mai mult de trei facultăți, candidatul va plăti o taxă suplimentară.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop. Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări.


Înscrierea candidaților

 Înscriere online

Manual de utilizare aplicatie de inscriere online

Aplicatie inscriere online

Înscriere la sediul facultății

4 – 15 septembrie 2023

Luni – Duminică, orele 09:00 – 15:00


Specializări

 • Design Industrial (limba Română și Engleză)
 • Tehnologia și Designul Produselor Textile
 • Tehnologia Tricotajelor și a Confecțiilor
 • Tehnologia și Designul Confecțiilor din Piele și Înlocuitori
 • Ingineria și Managementul Afacerilor
 • Inginerie Economică Industrială
 • Tehnologie Chimică Textilă
 • Tehnologia Chimică a Produselor din Piele și Înlocuitori
Broșură de prezentare

Număr de locuri – sesiunea septembrie 2023

Domeniu Locuri buget Locuri la taxă
Inginerie Industrială4*18
Inginerie și Management4*20
Inginerie Chimică10*5

*în funcție de numărul de candidați, numărul de locuri poate fi suplimentat

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de licență pe locuri la buget – 2023 – Cetățeni Republica Moldova, Ucraina etc.


Calendar

Sesiunea de toamnă: septembrie 2023

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie
 • Depunere contestații: 16 – 17 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 17 – 19 septembrie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 20 septembrie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Procedura de admitere

Admiterea la studiile de licență se face pe baza de dosar.
Media de admitere = Media examenului de bacalaureat


Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • diplomă de bacalaureat (scanata față-verso);
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință/diplomă de licență din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Operațiunile de încasare a taxelor se vor efectua prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale(exclus REVOLUT):
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂȚII: taxă admitere DIMA


Facilități și Beneficii

Studenții Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor beneficiază de condiții de studiu din cele mai bune din țară și chiar din Europa. Spațiile de învățământ ale Facultății sunt la nivel occidental, iar dotarea cu tehnică de calcul și echipamente de laborator este una deosebită.

În perioada studiilor studenții pot beneficia de următoarele:

 • Burse de studiu pentru 40% dintre studenții facultății (BURSA MINIMĂ – 700 lei);
 • Burse de performanță oferite de agenți economici de profil;
 • Burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați (BURSA MINIMĂ – 700 lei);
 • Burse de studii în străinătate, la universități de prestigiu prin programul Erasmus+;
 • Cazare pentru toți studenții facultății, cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Iași, în cel mai mare Campus universitar din țară – Campusul “Tudor Vladimirescu”; Studenții căsătoriți pot primi cazare în cămine de familiști;
 • Infrastructură de calitate: amfiteatre moderne, laboratoare dotate cu tehnologii de ultimă generație, sisteme CAD-CAM, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • Stagii de practică la firmele de top din domeniu în țară și străinătate gratuite;
 • Cantină-restaurant cu o capacitate de 300 locuri;
 • Complex sportiv: 2 săli de sport, 2 săli de fitness, 2 terenuri de fotbal cu gazon artificial, 2 terenuri de baschet/hambal;
 • Tabere tematice studențești gratuite pe perioada vacanțelor de iarnă și vară;
 • Asistență medicală gratuită;
 • Legitimații de călătorie gratuite și cu reducere pentru transportul în Municipiul Iași și spre localitatea de domiciliu.