loader image

Admitere licență

De ce să te înscrii la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași?

Ca formă de învățământ universitar, facultatea noastră a fost înființată în 1934 și este prima facultate de profil din țară și SINGURA care oferă specializări pentru TOATE sectoarele industriei textile.

Din 1995 facultatea a devenit membru AUTEX – Asociația Europeană a Universităților Textile. Din 1999 specializările facultății sunt recunoscute de către FEANI – Federația Europeană a Asociațiilor Naționale ale Inginerilor). Începând cu anul 2000, diplomele pe care le emitem absolvenților sunt recunoscute de către Institutul Textil din Manchester, UK.

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași își asumă misiunea de a forma ingineri și manageri care vor avea competente tehnice, tehnologice, economice și manageriale, capabili să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, cu șanse reale în competiția de pe piața forței de muncă din țară și din străinătate.

Specializări

 • Design Industrial (limba Română și Engleză)

 • Tehnologia și Designul Produselor Textile
 • Tehnologia Tricotajelor și a Confecțiilor
 • Tehnologia și Designul Confecțiilor din Piele
 • Ingineria și Managementul Afacerilor – PROGRAM NOU
 • Inginerie Economică Industrială
 • Tehnologie Chimică Textilă
 • Tehnologia Chimică a Produselor din Piele și Înlocuitori
Broșură de prezentare

Procedura de admitere

Admiterea la studiile de licență se face pe baza de dosar.
Media de admitere = Media examenului de bacalaureat

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • diplomă de bacalaureat;
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință/diplomă de licență din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Program înscrieri

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

 • Luni – Vineri: 9.00-15.00
 • Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 13.00

 Inscriere online

Facilități și Beneficii

Studenții Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor beneficiază de condiții de studiu din cele mai bune din țară și chiar din Europa. Spațiile de învățământ ale Facultății sunt la nivel occidental, iar dotarea cu tehnică de calcul și echipamente de laborator este una deosebită.

În perioada studiilor studenții pot beneficia de următoarele:

 • Burse de studiu pentru 40% dintre studenții facultății (BURSA MINIMĂ – 500 lei);
 • Burse de performanță oferite de agenți economici de profil;
 • Burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați (BURSA MINIMĂ – 560 lei);
 • Burse de studii în străinătate, la universități de prestigiu prin programul Erasmus+;
 • Cazare pentru toți studenții facultății, cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Iași, în cel mai mare Campus universitar din țară – Campusul “Tudor Vladimirescu”; Studenții căsătoriți pot primi cazare în cămine de familiști;
 • Infrastructură de calitate: amfiteatre moderne, laboratoare dotate cu tehnologii de ultimă generație, sisteme CAD-CAM, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • Stagii de practică la firmele de top din domeniu în țară și străinătate gratuite;
 • Cantină-restaurant cu o capacitate de 300 locuri;
 • Complex sportiv: 2 săli de sport, 2 săli de fitness, 2 terenuri de fotbal cu gazon artificial, 2 terenuri de baschet/hambal;
 • Tabere tematice studențești gratuite pe perioada vacanțelor de iarnă și vară;
 • Asistență medicală gratuită;
 • Legitimații de călătorie gratuite și cu reducere pentru transportul în Municipiul Iași și spre localitatea de domiciliu.