loader image

Admitere master

Fie ai urmat studiile de licență ale facultății noastre și îndrăgești domeniul, echipa și locul, fie ai descoperit acum că ai abilități în domeniile vizate. Prin studiile de master oferite de Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor vei aprofunda cunoștiințele dobândite, vei afla secrete noi și vei exersa, exersa, exersa. Cariera ta chiar începe să prindă contur!

Calendar

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2024, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Sesiunea iulie 2024

 • Înscrierea candidaților: 8 – 19 iulie
 • Examen admitere: 20 – 23 iulie
 • Afișare rezultate preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Depunere acte în original 24 – 26 iulie
 • Afișare rezultate finale: 27 iulie
 • Depunere acte în original: 27 – 30 iulie

Sesiunea septembrie 2024

 • Înscrierea candidaților: 9 – 18 septembrie
 • Examen admitere: 19 – 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere contestații: 21 – 22 septembrie
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afişare rezulte finale: 24 septembrie

Formă selecție

MA = 0.50 MF + 0.50 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematică de specialitate și bibliografie pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – SESIUNEA IULIE 2023

Domeniu

Specializare

Nr. Locuri Buget

Nr. Locuri Taxă

Inginerie Industrială

Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie

68

20

Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei

Tehnologii performante de tricotare

Asigurarea calității în domeniul textile – pielărie

Sisteme inovative de producție în confecții

Inginerie chimică

Ecodesign în finisarea textilelor

20

5

Inginerie și Management

Inginerie și management în producția de bunuri și servicii

68

20

Management și administrarea afacerilor

Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei

Inovare și antreprenorial

*Programele de studiu vor funcționa doar dacă sunt înscriși minim 22 de studenți.

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • Diploma de bacalaureat;
 • Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă;
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Operațiunile de încasare a taxelor se vor efectua prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale(exclus REVOLUT):
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂȚII: taxă admitere DIMA

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2023, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Înscrierea candidaților

Inscriere online

Manual de utilizare aplicatie de inscriere online

Aplicatie inscriere online

Înscriere la sediul facultății

 • 08-19 iulie 2024
 • 09 18 septembrie 2024

Luni – Duminica, orele 09:00 – 14:00

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.