loader image

Admitere master

Fie ai urmat studiile de licență ale facultății noastre și îndrăgești domeniul, echipa și locul, fie ai descoperit acum că ai abilități în domeniile vizate. Prin studiile de master oferite de Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor vei aprofunda cunoștiințele dobândite, vei afla secrete noi și vei exersa, exersa, exersa. Cariera ta chiar începe să prindă contur!

Calendar

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2021, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu:Domeniul
  • Inginerie industrială: 12, 20 și 21 septembrie
  • Domeniul Inginerie și management: 10, 17 și 22 septembrie
  • Domeniul Inginerie Chimică: 18 și 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte in original: 23-24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Formă selecție

MA = 0.50 MF + 0.50 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematică de specialitate și bibliografie pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Domeniu Specializare Nr. Locuri Buget Nr. Locuri Taxă
Inginerie Industrială Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie 205
Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei 125
Tehnologii performante de tricotare 195
Asigurarea calității în domeniul textile – pielărie 135
Inginerie chimică Ecodesign în finisarea textilelor 75
Inginerie și Management Inginerie și management în producția de bunuri și servicii 224
Management și administrarea afacerilor 00
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei 194
Inovare și antreprenorial 205

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • diplomă de bacalaureat;
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință/diplomă de licență din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Operațiunile de încasare a taxelor se vor efectua prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale(exclus REVOLUT):
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂȚII: taxă admitere DIMA

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2021, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Înscrierea candidaților

Inscriere online

Manual de utilizare aplicatie de inscriere online

Aplicatie inscriere online

Înscriere la sediul facultății

6 – 21 septembrie 2021

Luni – Duminica, orele 09:00 – 14:00

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.