loader image

Admitere master

Fie ai urmat studiile de licență ale facultății noastre și îndrăgești domeniul, echipa și locul, fie ai descoperit acum că ai abilități în domeniile vizate. Prin studiile de master oferite de Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor vei aprofunda cunoștiințele dobândite, vei afla secrete noi și vei exersa, exersa, exersa. Cariera ta chiar începe să prindă contur!

Calendar

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 iulie – 04 august
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 20 iulie, 27 iulie și 5 august
 • Afişarea rezultatelor: 6 august
 • Depunere acte în original: 24 august – 5 septembrie
 • Afisarea rezultatelor finale: 6 septembrie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 20 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14, 17 și 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 21 – 22 septembrie
 • Afisarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Formă selecție

MA = 0.70 MF + 0.30 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematică de specialitate și bibliografie pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – ANUL 2020

Domeniu Specializare Nr. Locuri Buget Nr. Locuri Taxă
Inginerie Industrială Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie 205
Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei 205
Tehnologii performante de tricotare 205
Sisteme inovative de producție în confecții 205
Asigurarea calității în domeniul textile – pielărie 205
Inginerie chimică Ecodesign în finisarea textilelor 205
Inginerie și Management Inginerie și management în producția de bunuri și servicii 205
Management și administrarea afacerilor 235
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei 205
Inovare și antreprenorial 205

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • diplomă de bacalaureat;
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință/diplomă de licență din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Operațiunile de încasare a taxelor se vor efectua prin transfer bancar, efectuat la bănci comerciale(exclus REVOLUT):
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂȚII: taxă admitere DIMA

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2020, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Înscrierea candidaților

Inscriere online

Manual de utilizare aplicatie de inscriere online

Aplicatie inscriere online

Înscriere la sediul facultății

13 iulie – 04 august 2020

Luni – vineri, orele 09:00 – 14:00

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.