loader image

Software tools for textile creatives – OptimTex

Erasmus+ OptimTex este un proiect de Parteneriat strategic pentru învățământul universitar, cu perioada de derulare Decembrie 2020 – Noiembrie 2022 (2020-1-RO01-KA203-079823) și un buget total de 196.724 Euro.

Parteneriatul proiectului este format din:

Scopul proiectului OptimTex:

Îmbunătățirea deprinderilor și cunoștințelor în domeniul aplicațiilor software pentru materiale textile precum și a competențelor de angajare în companii, pentru studenții din Învățământul Universitar și tinerii profesioniști din industrie, prin realizare a unor instrumente educationale adecvate.

Obiectivele principale ale proiectului:

Obiectiv Necesitatea Indicatori cheie
1. Elaborarea de noi materiale educaționale în domeniul softurilor de proiectare modern pentru aplicații textile. Adaptarea materialelor educaționale în domeniul textil la noile softuri de proiectare. 5 module educaționale în domeniul softurilor de proiectare pentru aplicații textile;  60 de studenți din Învățământul Universitar instruiți.
2. Îmbunătățirea competențelor de angajare în industrie și cercetare pentru proiectanții în domeniul textil prin realizarea de instrumente adecvate. Aplicarea materialelor educaționale teoretice în practica întreprinderilor și cercetării textile. Ghidul pentru transfer tehnologic și aplicarea soluțiilor software; 115 tineri profesioniști în domeniul textil pregătiți prin evenimente de multiplicare.
3. Promovarea deprinderilor digitale prin implementarea instrumentului și platformei de e-learning și a unui glosar cu termeni textile moderni. Orientarea către conținut web educațional de calitate.   Instrumentul și platforma de e-learning, conținut digital și multimedia, Glosar cu 100 termeni textile moderni.
4. Crearea de sinergii educaționale prin realizarea de mobilități pentru studenți. Adaptarea la provocările noilor tehnologii și la multi-disciplinaritate. Mobilități pentru 36 de studenți și 15 lectori în cadrul a 3 Programe Intensive de Studiu.

Grupul țintă OptimTex:

B. Studenți din Învățământul universitar A. Tineri profesioniști în domeniul textil
=>abordați prin Programe Intensive de Studiu&Instrumentul de e-learning cu acces direct =>abordați prin Evenimente de multiplicare  (Workshop-uri)

Principalele rezultate preconizate ale proiectului:

1. Cursul în domeniul softurilor de proiectare în domeniul textil cu 5 module pentru țesere, tricotare, prototipare virtuală a confecțiilor, brodare și proiectare experimentală a materialelor textile tehnice și inteligente;

2. Ghidul pentru transfer tehnologic și pentru aplicarea soluțiilor software în intreprinderi textile;

3. Instrumentul de e-learning web cu acces direct la materialele educaționale ale proiectului;

4. Portalul web al proiectului cu material digitale și multimedia pentru transfer tehnologic (www.optimtex.eu);

5. Platforma de e-learning Moodle cu implementarea de cursuri în limbile naționale ale proiectului (www.advan2tex.eu/portal/);

6. Trei Programe de Studiu Intensive – ISP –pentru pregatirea a 60 studenți din Învătământul Universitar;

7. Glosarul multi-lingvistic cu 100 termeni textile moderni pentru sprijinirea studenților în derularea ISP;

8. Șase workshop-uri / evenimente de multiplicare pentru pregătirea a 115 tineri profesioniști din industria textilă;

9. Planul de lucru, Planul pentru Managementul Calității, Planul de Diseminare și Sustenabilitate – pentru o bună derulare a managementului de proiect;

10. Diseminare: articole, postere, pliante, comunicate de presă, prezentări la evenimente & târguri și expoziții etc.

Impactul preconizat:

  • Creșterea nivelului de competențe a specialiștilor în domeniul textil prin realizarea de noi materiale educaționale adaptate la tehnologiile textile actuale (proiectarea textilelor tehnice și inteligente prin țesere, tricotare, prototiparea virtuală a confecțiilor, brodare și proiectare experimentală);
  • Pregătirea specialiștilor în domeniul textil spre adaptarea la piața muncii (ghidul pentru transfer tehnologic și aplicarea soluțiilor software în cadrul întreprinderilor, portalul pentru transfer tehnologic);
  • Focalizarea cunoștințelor și deprinderilor tinerilor profesioniști și a studenților din învătământul universitar către digitalizare (instrumentul de e-learning, platforma de e-learning, glosarul de termeni);
  • Asigurarea de sinergii în pregătirea studenților prin oferirea unor experiențe de învățare alternative în domeniile de competență textile ale universităților partenere gazdă (Programe Intensive de Studiu).

Principalul rezultat sustenabil al proiectului OptimTex este platforma de e-learning Moodle, găzduită de serverul INCDTP, la adresa URL: www.advan2tex.eu/portal/ .