loader image

In memoriam prof. univ. dr. ing. Daniel Chinciu

9 februarie 1930 – 3 aprilie 2021

Domnul profesor Daniel Chinciu a fost unul dintre seniorii învățământului superior textil din Romania, specialist remarcabil în domeniul Structurii și proiectării țesăturilor, care a format zeci de generații de ingineri textiliști în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

A început studiile universitare la București în anul 1949, când a fost admis la Institutul Politehnic din București, la Facultatea de Textile. Ultimii 2 ani de facultate i-a urmat la Iași (1952 – 1953), fiind martorul unor evenimente importante privind dezvoltarea învățământului superior textil din România: Facultatea de Textile din București s-a transformat în Institut de Industrie Ușoară, care a fost mutat la Iași și a devenit ulterior facultate în cadrul Institutului Politehnic Gheorghe Asachi din Iași.

A finalizat studiile universitare în anul 1953, făcând parte din prima promoție de ingineri textiliști absolvenți la Iași. După absolvire, până în anul 1963, a lucrat la Întreprinderea Țesătura din Iași, ajungând în timp scurt șeful Secției de țesătorie. Studiile doctorale le-a finalizat în anul 1977, avându-l drept conducător științific pe prof. ing. Ioan C. Ștefănescu.

În anul 1963 a ocupat prin concurs postul de asistent universitar la Facultatea de Textile din Institutul Politehnic din Iași, parcurgând apoi toate treptele carierei didactice: șef de lucrări, conferențiar universitar, profesor universitar și din anul 1997 a devenit conducător de doctorat.

Domnul Profesor univ. dr. ing. Daniel Chinciu rămâne un reprezentant de seamă al învățământului superior textil din România, fiind printre cei care, cu profesionalism și pasiune pentru meserie, au format specialiștii care au pus bazele multor țesătorii din țara noastră și și-au adus contribuția la dezvoltarea cercetării științifice de profil. A elaborat și publicat 12 manuale de specialitate și îndrumare de laborator, peste 290 de lucrări științifice, a participat la finalizarea a 67 de contracte de cercetare, a coordonat 15 teze de doctorat și 150 de proiecte de diplomă/licență în domeniul țesătoriei. Domnul prof. univ. dr. ing. Daniel Chinciu a fost cel care, pentru prima dată în România, a contribuit efectiv la crearea și implementarea de programe de calculator destinate proiectării și construcției legăturilor pentru țesături simple și compuse.

Personalitatea unică – caldă și jovială, inteligența ascuțită, gândirea vizionară și sufletul tânăr, păstrat până la sfârșit, au făcut ca Domnul Profesor Chinciu să fie nu numai respectat, dar și iubit de cei care l-au cunoscut.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!