loader image

INFORMAȚII pentru cazarea în campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”

Studenții Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor înmatriculați în anii de studiu III, IV și VI care solicită cazare pentru semestrul al II-lea al anul univ. 2020-2021 au de urmat 2 pași pentru cazarea în Campusul studențesc „T Vladimirescu”:

Pasul 1. Completarea formularului electronic în perioada: 14-17 ianuarie 2021 accesând link-ul: Formular de cazare pentru anul semestrul al II-lea din anul universitar 2020-2021 

Pasul 2: Prezentarea la administrația căminului în data și intervalul orar specificat în repartiția de cazare care va fi comunicată în perioada 12-14 februarie 2021. Documentele care trebuie depuse la administrația căminului în momentul cazării sunt următoarele:

  • cartea de identitate: original + copie;
  • 1 fotografie tip „carte de identitate” ce va fi utilizată pentru legitimația de cămin;
  • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți – documentele ce au transmise prin email (punctul 1);
  • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% (punctele 1-8 din tabelul de mai jos) – documente ce au fost transmise prin email (punctul 2 de mai jos).

1.Studenți familiști

Studenții familiști trebuie să trimită la adresa de email ionut.dulgheriu@academic.tuiasi.ro, până cel târziu pe 20.01.2021, următoarele documente scanate:

  • copie după certificatul de căsătorie;
  • adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul;
  • copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;

2. Studenți care pot beneficia, conform legii, de cazare gratuită sau redusă cu 50%

Studenții care pot beneficia, conform legii, de gratuitate la cazare sau de reducerea tarifului de cămin cu 50% trebuie să trimită documentele solicitate, scanate, la adresa de email ionut.dulgheriu@academic.tuiasi.ro, până cel târziu, 02.02.2021. 

Vor beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în următoarele categorii:

Nr. crt. Categorie Limită de vârstă Documente doveditoare Cazare gratuită/procent reducere
1. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitateCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
2. Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Copie după decizia de pensionareCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
3. Copiii personalului nedidactic din sistemul de învăţământ 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitateCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
4. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Copie după certificatul de decesCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
5. Studenții aflați în regim de protecție specială: persoane provenite din case de copii, centre de asistență sau plasament familial Nu este cazul Adeverinţă eliberată de instituţia respectivă Cazare gratuită
6. Studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, sau fără bursă Nu este cazul Nu este cazul – sunt deja înregistrați în baza de date a universității Cazare gratuită
7. Studenții cu dizabilități și însoțitorii acestora Nu este cazul Certificat medical Cazare gratuită
8. Studenţii cu handicap grav şi accentuat Nu este cazul Certificat medical prin care se atestă gradul de handicap Reducere cu 50% a tarifului de cazare

Pentru mai multe informații apăsați AICI.