loader image

Cursuri de instruire în proiectul OptimTex

În cadrul proiectului Erasmus plus ‘’Software tools for textile creative’’ acronim OptimTex, 2020-1-RO01-KA203-079823 (www.optimtex.eu) au fost dezvoltate cinci module educaționale în limbile naționale ale partenerilor consorțiului (română, engleză, portugheză, slovenă, cehă și olandeză) fiind accesibile prin platforma dedicată de e-learning, www.advan2tex.eu/portal/. Pilotarea acestor cursuri se desfășoară sub forma unor programe intensive de instruire în limba engleză, pe durata a cinci zile, care au fost organizate de către partenerii din consorțiu. Prima sesiune a avut în perioada 21-25 martie 2022, găzduită fiind on-line, de către Universitatea Tehnică ’’Gheorghe Asachi’’ din Iași, în laboratorul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor (DIMA) pentru predarea teoretică și aplicativă a modulului de Designul și modelarea tricoturilor, dezvoltat de universitatea gazdă. 

În săptămâna 30.05.2022-03.06.2022 a avut loc la Maribor, Slovenia, al 2-lea curs de instruire, accentul fiind pe modulul de Proiectarea și modelarea articolelor vestimentare utilizând sisteme software de scanare 3D și de proiectare CAD/PDS, valorificând expertiza instituției gazdă. Studenții au beneficiat și de instruirea teoretică și practică în modulul de Proiectarea și modelarea structurilor brodate,în special lucrul cu fire conductive pentru aplicații în textile electronice și inteligente, predat de echipa Universității West Bohemia, Republica Cehia, prezentă cu o echipă extinsă la Maribor. Programul de instruire conține și modulele de Aplicații software pentru proiectarea experimentală în cercetare, dezvoltat de către Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Textile-Pielărie, București, România, coodonatorul proiectului, modulul de Designul și modelarea țesăturilor produs de Universitatea Ghent din Belgia, precum și modulul privind transferul tehnologic al soluțiilor software pentru textile în industrie al Universității Minho din Portugalia.

Studenții facultății DIMA care au beneficiat de instruire în cele două sesiuni, sunt: Dumitrița Sandu, Csenge Peter și Adrian Mănăstireanu din anul 4 TTC și Caius Bălan din anul 3 TTC.

Coordonator proiect TUIASI,

Prof. Dr. habil. Ing. Mirela BLAGA