loader image

LANSAREA PROIECTULUI “COMPETENȚE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ ȘI MAI SIGURĂ”

LANSAREA PROIECTULUI “COMPETENȚE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ ȘI MAI SIGURĂ”

În data de 29 mai 2015 are loc lansarea proiectului ”Competențe pentru o viață mai bună și mai sigură” (Skils for a better and safer life – SBS) realizat în parteneriat între Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Swiss Textile College din Zurich și Asociația Absolvenților Facultății de Textile-Pielărie din Iași, co-finanțat de Confederația Elvețiană în cadrul Programului de cooperare Elvețiano-Român.

Avînd ca punct de plecare o serie de constrîngeri socio – profesionale identificate de către echipa de proiect în rîndul forței de muncă din firmele de textile și confecții din Regiunea Sud-Est, proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea sustenabilă a abilităților tehnice și profesionale ale persoanelor cu responsabiltăți în managementul firmelor de confecții, cu impact asupra creșterii calității vieții întregului personal angajat.

Grupul țintă al proiectului este constituit din studenți și cadre didactice ai Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial și personal angajat din firmele de confecții textile din Regiunea Sud-Est, care împreună vor beneficia de transferul de cunoștințe și competențe asigurat de colegii de la Swiss Textile College din Zurich.

Activitățile proiectului sunt axate pe desfășurarea unor sesiuni de training care vizează îmbunătățirea abilităților privind calitatea și eficiența muncii, dezvoltarea abilităților privind crearea produselor cu valoare adăugată ridicată, îmbunătățirea abilităților manageriale și îmbunătățirea abilităților de instruire și predare.

Valoarea totală a proiectului este de 249 915 CHF din care 85% este asigurată de Confederația Elvețiană, peste 55% revenind partenerilor din România. Perioada de implementare a proiectului este 1 aprilie 2015 – 31 martie 2017, iar locațiile de implementare sunt orașele Iași și Focșani.

Sperăm ca prin realizarea indicatorilor propuși să contribuim la atingerea obiectivului general al Programului de cooperare Elvețiano – Român, respectiv reducerea disparităților economice și sociale dintre România și țările avansate din Uniunea Europeană.

Informațiile la zi privind progresul proiectului pot fi consultate pe site-ul proiectului www.sbs.tuiasi.ro. Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului vă rugăm să contactați Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial la tel./fax 0232 230 491, e-mail iirina@tex.tuiasi.ro,  persoană de contact dr.ing.Irina Ionescu – director de proiect.

Vă așteptăm cu drag,

Dr.ing.Irina Ionescu

Manager de proiect

www.sbs.tuiasi.ro