loader image

Sustainable Fashion Curriculum at Textile Universities in Europe – Development, Implementation and Evaluation of a Teaching Module for Educators – Fashion DIET

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor, este partener al proiectului Sustainable Fashion Curriculum at Textile Universities in Europe – Development, Implementation and Evaluation of a Teaching Module for Educators”, acronim Fashion DIET.

Proiectul 2020-1-DE01-KA203-005657 este finanţat prin programul Erasmus + de către Comisia Europeană, este de tip parteneriat strategic, și se va desfășura în perioada 2020-2023, fiind un proiect de tip KA2 – Educație și formare profesională – în domeniul transferului de inovare de la furnizorii de cercetare către companiile textile și școlile VET.

Proiectul răspunde, în contextul actual, al modei de consum, nevoii stringente de sustenabilitate în industria textilă și de implementare continuă a principiului educației pentru dezvoltare sustenabilă (EDS) în educație și industrie. Proiectul Fashion DIET are în vedere dezvoltarea de noi instrumente pentru îmbunătățirea competențelor cheie ale lectorilor, formatorilor, profesorilor, și tinerilor specialiști în textile, sub forma următoarelor rezultate:

  • Module de educație continuă;
  • Portal cu instrumente e-learning;
  • Materiale de predare și învățare.

Obiectivele proiectului constau în creșterea binelui public, a prosperității, în condițiile utilizării unui mod de producție compatibil cu cerințele dezvoltării durabile,  de respectare a unor condiții referitoare la sănătate și mediu, în țările producătoare de textile ale UE, precum România și Bulgaria. Consorțiul internațional este coordonat de către Universitatea de Educație din Freiburg, Germania, partenerii fiind: Universitatea din Reutlingen, Germania, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi- România și Universitatea din Stara Zagora, Bulgaria.