loader image

Comunicat de presă – Proiect de practică pentru studenții Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași prin Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor și alături de Asociația PROIECTELE PANDOREI și Asociația ASTRICO NORD-EST au finalizat în data de 11 noiembrie 2020 proiectul POCU/90/6.13/6.14/108886, cu titlul „Practică și vei fi competent!”, început în 12 septembrie 2018.

Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10 – Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv – Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea aptitudinilor practice pentru 220 de studenți de la domeniile Inginerie industrială și Inginerie și management, specializări specifice domeniului textilelor și confecțiilor, prin stagii de practică la firme de top din regiunile Nord-Est și Sud-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii, prin investiții în educația și formarea profesională pentru dobândirea de competențe.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1.952.932,23 lei, din care 1.918.116,25 lei a reprezentat finanțarea nerambursabilă.

Proiectul s-a adresat unui numărde 220 studenți înmatriculați la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial, devenită Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, care au beneficiat de stagii de practică îndrumate, metode moderne de învățare, burse pentru studenți din mediul rural, subvenții, premii la concursurile organizate în cadrul proiectului, șanse mai mari de angajare.

Informații suplimentare: Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Bld. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.29, Iași, 700050, tel./fax 0232230491, persoană de contact dr.ing. Liliana Buhu – director de proiect, e-mail: lbuhu@tex.tuiasi.ro, tel. 0749036718.