loader image

Manager for an Efficient and Innovative Footwear Industry

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi este partener al proiectului intitulat ‘Manager for an Efficient and Innovative Footwear Industry’ cu acronimul SHOEMAN, finanţat de Comisia Europeană în perioada 2017 – 2019 prin programul Erasmus Plus – Acțiunea KA202- Parteneriate Strategice pentru Învățământul Vocațional (KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training)

Scopul principal al proiectului SHOEMAN este de a crea la nivel european un cadru pentru creșterea nivelului de calificare al specialiștilor din industria de încălțăminte. Sunt tratate toate ariile domeniului, de la tehnologiile fundamentale la tehnologiile de ultimă generație și de la abilitățile fundamentale manageriale, financiare și de coordonare a proiectelor la problemele legate de sănătatea și siguranța la locul de muncă, responsabilitatea socială și trasabilitatea în lanțul valoric.
Proiectul își propune să faciliteze îmbunătățirea competențelor profesionale printr-un program de formare interdisciplinară, combinând abilități profesionale și transversale ce țin de antreprenoriat și inovare, atât tehnologică, cât și non-tehnologică.
În acest context, principalele obiective ale proiectului SHOEMAN sunt următoarele:
• Anticiparea mai eficientă a cerințelor legate de locul de muncă în cazul viitoarelor ocupații manageriale pentru a îmbunătăți transferul și aplicarea noilor cunoștințe și a cunoștințelor existente.
• Crearea unui cadru comun al calificărilor, care va avea ca rezultat o mai bună formare a specialiștilor implicați în managementul companiilor din industria producătoare de încălțăminte din Europa și Turcia.
• Dezvoltarea de noi metodologii și instrumente de învățare bazate pe MOOC pentru reorganizarea procesului de formare destinat managerilor (existenți sau aspiranți) din sectorul de încălțăminte.

Proiectul SHOEMAN va produce rezultate concrete și transferabile care pot fi exploatate în timpul cât și după încheierea proiectului, atât de către parteneri, cât și de către părțile interesate. În special, proiectul SHOEMAN va furniza un set de instrumente, adresate managerilor existenți și aspiranți din industria încălțămintei, care le vor permite accesarea celor mai recente cunoștințe și informații necesare pentru a lucra într-o Companie Eficientă și Inovatoare.
Proiectul se adresează următoarelor categorii din industria de încălțăminte: educație și formare profesională, decidenți politici, asociații și organizații, companii, universități și centrele de cercetare, formatori și actuali și viitori manageri.

Consorțiul proiectului este coordonat de către TEASEV (Turkiye Ayakkabi Sektoru Arastirma Gelistirme ve Egitim Vakfi) din Turcia, și este format din următorii parteneri:
• TASEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey)
• The Research Committee of The Technical University of Crete (Greece)
• Creative Thinking Development (Greece)
• Technical University of Iasi (Romania)
• Instituto Technologico del Calzado Y Conexas (Spain)
• Centro Italiano Apprendimento Permanente (Italy)
• International Shoe Competence Center Pirmasens GGMBH (Germany)
• Virtual Campus Lda (Portugal)