loader image

Circular Economy Innovative Skills in the Textile Sector – ECO TEX

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial – Partener al proiectului internațional „Circular Economy Innovative Skills in the Textile Sector”, acronim ECO TEX

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi este partener al proiectului ” Circular Economy Innovative Skills in the Textile Sector”, acronim ECO TEX. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus – Acțiunea KA2- Parteneriate Strategice pentru Învățământul Vocațional (KA2– Strategic Partnerships for vocational education and training), cu o durată de 30 luni (2017- 2020).Consorțiul proiectului este coordonat de către Confederación de la Industria Textil – TEXFOR (Spania) și este format din următorii parteneri: SEPEE (Grecia), TUIASI (Romania), Universitatea din Riga, RTU (Latvia) și CITEVE (Portugalia)

În industria de textile și confecții, odată cu fabricația bunurilor de larg consum, se obțin și deșeuri. Impactul global al deșeurilor asupra mediului poate fi redus prin proiectarea și fabricarea de produse care să respecte principiile și orientările economiei circulare și sustenabile și pe cât posibil, utilajele și tehnologiile folosite să aibă un nivel scăzut de emisii asupra mediului înconjurător. Pentru companiile de textile și confecții (în special IMM-uri) , prin aplicarea principiilor economiei circulare se creează oportunitatea de a crea noi fluxuri de profit și o cale de a-și susține eforturile pentru a deveni afaceri sustenabile și responsabile din punct de vedere social.

Proiectul ECO TEX are ca obiectiv principal proiectarea, dezvoltarea și pilotarea unei noi calificări profesionale pentru forța de muncă din acest sector. De asemenea, prin activitățile proiectului se urmărește dezvoltarea de abilități și noi competențe ale forței de muncă privind tehnicile specifice economiei circulare în industria de textile.

Obiectivele specifice sunt:
• Identificarea și cunoașterea nevoilor de formare ale personalului din sectorul de textile și confecții, instruirea acestuia în scopul aplicării principiilor economiei circulare și sustenabile;
• Dezvoltarea unei platformei digitale de formare, ce va conține un set de instrumente de învățare/ instruire online , capabilă să asigure instruirea forței de muncă pentru dobândirea de noi abilități și competențe, în conformitate cu „Cadrul comun european privind formarea profesională, formarea educațională (ECVET)”;
• Pilotarea rezultatelor obținute;
• Formarea unei rețele care să unească toți beneficiarii din acest domeniu.

Pentru a vă informa despre stadiul, activitățile și rezultatele proiectului, vă invităm să consultați periodic următoarele link-uri:
https://www.facebook.com/EcoTexErasmus/
https://twitter.com/EcoTexErasmus
http://www.ecotexerasmus.eu/en/.