loader image

Integrating companies in a sustainable apprenticeship system

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial – Partener al proiectului internaţional „Integrating companies in a sustainable apprenticeship system

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi este partener al proiectului intitulat ‘Integrating companies in a sustainable apprenticeship system’ cu acronimul ICSAS, finanţat de Comisia Europeană în perioada 2017 – 2020 prin programul Erasmus Plus – Acțiunea KA202- Parteneriate Strategice pentru Învățământul Vocațional (KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training)

Consorțiul proiectului este coordonat de către Universitatea din Bremen – Germania și este format din următorii parteneri: ISC – Germania, , CTCP – Portugalia, , CFPIC – Portugalia, INESCOP – Spania, TUIASI – România, Gabor Shoes– Germania, Carité Calçados – Portugalia, Angela International (Papucei) – România.

Proiectul ICSAS are ca scop prezentarea sistemului de învățare și instruire la locul de muncă țărilor în care acesta nu este implementat și de a le oferii posibilitatea de a experimenta practic acest sistem.
Obiectivele proiectului sunt:
• Dezvoltarea sistemelor de Educație și Formare Vocațională (EFV) din România și Portugalia în direcția Învățării Bazate pe Practică (învățare la locul de muncă) și îmbunătățirea performanței tutorilor din Spania și Germania prin învățare reciprocă pe baza sistemului de ucenicie german;
• Elaborarea unui cadru de calificare specific sectorului de încălțăminte și corelarea calificărilor existente la nivel național în Germania, Portugalia, România și Spania.
Pentru a fi la curent cu rezultatele și acțiunile proiectului, vă invităm să consultați periodic următoarea adresă: www.icsas-project.eu