loader image

Anunț privind cazarea studenților FDIMA în anul universitar 2023-2024

Studenții FDIMA care au solicitat cazare în Campusul universitar „Tudor Vladimirescu” pentru anul universitar 2023-2024 prin completarea formularului electronic TUIASI în perioada 05.09-10.09 2023 sunt rugați să urmeze următorii pași în vederea obținerii locului de cazare:

1. În perioada 24.09-26.09, vor primi prin email repartiția de cazare ce va contine informații privind căminul/camera dar și data respectiv intervalul orar în care sunt așteptați la administrația căminului respectiv;

2. Studenții care beneficiază de gratuitate la cazare pentru anul universitar 2023-2024, sunt rugați ca pănă cel târziu la data de 24.09.2023, ora 23:59  să transmită pe email la adresa andrei.gazea@academic.tuiasi.ro documentele justificative (scanate) privind gratuitatea la cazare, după caz:

 • copiii personalului aflat în activitate în sistemul de învățământ: adeverință de salariat al părintelui din care să reiasă că este în activitate pentru anul 2023-2024 + certificate de naștere solicitant;
 • copiii personalului pensionat din sistemul de învățământ: decizie de pensionare părinte + certificate de naștere solicitant;
 • copiii cu unul sau ambii părinți decedați/copiii din familii monoparentale: certificate de deces + certificate de naștere solicitant;
 • studenții din grupurile defavorizate conf Legii asistenței sociale 292/2011: adeverință eliberată de instituția respectivă;
 • studenții cu dizabilități: certificat medical;
 • studenții străini bursieri ai statului roman: nu este cazul să transmit documente justificative

3. Prezentarea la administrația căminului repartizat, în ziua și intervalul orar precizate, în vederea derulării procedurii de cazare, cu documentele necesare cazării, enumerate la finalul anunțului.

Pentru a evita supraaglomerarea și a fi eficienți, programul orientativ de cazare va fi următorul:

 • 27.09.2023: anul I licență (integral), anul II licență ( parțial-funcție de situația școlară);
 • 28.09.2023:anul IV licență (integral), anul III licență (parțial-funcție de situația școlară) anul I master (integral) ;
 • 29.09.2023: Anii II-III licență (parțial-funcție de situația școlară)
 • 30.09.2023: anul II master (integral)

Documente necesare la cazare la administrația căminului unde vor fi repartizați studenții:

 • cartea de identitate (original și copie);
 • 2 fotografii tip „carte de identitate”;
 • extras de cont bancar al studentului (sau o captură de ecran din aplicația de mobile banking) de unde să reiasă contul IBAN și că studentul este titularul contului  bancar (se depune la dministrația căminului cel târziu pănă la data de 16.10.2023
 • documentele doveditoare pentru gratuitate prezentate mai sus, după caz (original)*;
 • pentru studenții căsătoriți, documente în original și copie: certificate de căsătorie, adeverință de student pentru soțul/soția de la altă universitate (dacă este cazul), certificate naștere copil (dacă este cazul)*