loader image

In memoriam Profesor univ. dr. ing. MIHAI CIOCOIU

A trecut în eternitate domnul Profesor univ. dr. ing. mat. Mihai Ciocoiu, ilustru cadru didactic al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, educator al multor generații de ingineri textiliști, critic exigent, un om dedicat profesiei sale și cercetării științifice. A avut mereu sfaturi înțelepte pentru studenții și doctoranzii săi, pentru cadrele didactice mai tinere, precum și pentru inginerii care veneau la facultate pentru îndrumări profesionale. A coordonat mai mult de 35 de doctoranzi, majoritatea dintre ei urmând o carieră de succes în domeniul textilelor.

Născut pe 8 septembrie 1941 la Iași, el a absolvit în 1964 studiile universitare la Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Industrie Uşoară, iar apoi s-a înscris la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Matematică – Mecanică, finalizând studiile în anul 1974.

Primul său loc de muncă a fost la Combinatul de Fire şi Fibre Artificiale Brăila (inginer tehnolog, 1964-1966), apoi a fost angajat ca șef de secţie la „Ţesătura” Iaşi (1966-1969), iar din anul 1969 a devenit asistent universitar la Institutul Politehnic din Iași, Facultatea de Textile-Pielărie, Catedra de Filatură-Țesătorie. A îndeplinit pe rând funcțiile de şef lucrări (1972-1990), conferenţiar (1990-1994) și profesor universitar (1994-până la pensionare). S-a implicat cu plăcere și pasiune în activitatea didactică, fiind titular la disciplinele: ”Programarea calculatoarelor”, ”Procese şi maşini de ţesut”,”Statistică matematică aplicată în controlul calităţii produselor textile”,”Proiectare tehnologică asistată de calculator în textile” și  ”Strategii de cercetare”.

În anul 1980 a obținut titlul de doctor inginer cu teza intitulată “Aspecte teoretice şi experimentale privind procesul de încleiere a firelor tip mătase”, lucrarea fiind coordonată de Prof. ing. Ioan C. Ştefănescu.

Activitatea științifică s-a concretizat în peste 230 de lucrări științifice publicate în conferințe naționale și internaționale, a elaborat și publicat numeroase cărți de specialitate, a participat la peste 105 contracte, granturi și programe de cercetare și a avut 6 brevete de invenţii. A fost Prorector al universității noastre, dar și redactor şef fondator al Revistei Române de Textile – Pielărie.

Domnul Profesor Mihai Ciocoiu va rămâne în amintirea noastră ca un intelectual rafinat, model respectat și iubit de generații întregi de studenți și un cadru didactic care a fost mentor pentru mulți ingineri textiliști din România. Prin plecarea la cele veșnice a domnului profesor, școala românească de textile a pierdut un distins profesor, ce a avut contribuții importante la dezvoltarea învățământului superior textil și a cercetării științifice, fiind un formator de profesioniști într-un domeniu de bază al industriei din țara noastră.

Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor!