loader image

TechGo2: Proiecte de sprijinire a finalizării lucrărilor de licenţă şi disertaţie din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE TECHGO2

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași (TUIASI) implementează proiectul TechGo2: Dezvoltare instituțională pentru competențe transversale în TUIASI, cod CNFIS-FDI-2023-F-0016. 

Programul se adresează studenților la ciclul de licenţă sau master activi pe toată durata proiectului, în cadrul TUIASI.

Pentru mai multe informații consultați:

Dosarele pentru înscrierea în competiţie vor fi trimise prin e-mail la adresa: adriana.bujor@academic.tuiasi.ro