loader image

ELEARN4ALL – anunț demarare procedura de selecție

Lista finală nominală cu studenții selectați pentru grupul țintă – ELEARN4ALLUniversitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași anunță demararea procedurii de selecție a studenților cărora li se va aloca câte un laptop cu accesorii incluse (geanta laptop, mouse) și cu access la Internet prin cartelă SIM, în proiectul “Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning si a educației  mixte – ELEARN4ALL“ Cod  SMIS 2014 149875.

Calendarul selecției se regăsește în Anexa 1.1 la prezentul anunț. 

Categoriile de beneficiari: Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 1387 de studenți din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, înmatriculați la ciclul de studii de licență sau masterat, care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform Ordinului nr. 3.392/2017 și a Procedurii privind acordarea burselor studenților de la ciclurile universitare de învățământ licență și masterat Cod PO.PRS.03.

Documentele necesare a fi depuse de solicitanți:

Metodologie privind atribuirea echipamentelor IT (laptopuri) – ELEARN4ALL