loader image

Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial – partener in proiectul internaţional TECLO prin programul european ERASMUS+, Knowledge Alliances –Key Action 2


U
niversitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, prin Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial, a participat, în calitate de partener, la competitia lansata in anul 2014 în cadrul programului Erasmus+, finanţat de Uniunea Europeană, cu proiectul “TECLO – Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies, obţinând grantul solicitat pentru perioada de doi ani în care se va derula.

Consorțiul proiectului mai cuprinde înca 13 parteneri: Link Campus University – coordonator, CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente (Italia), Universiteit Gent (Belgia), Material Connexion (Italia), Associació Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, Universitat Politècnica de Catalunya (Spania), Technological Education Institute of Piraeus, A Fotopoulou GLP,  Creative Thinking Development (Grecia), ASITEX (Romania), University of Ljubljana (Slovenia), Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczosci (Polonia), Maison de la Promotion Sociale (Franţa).

Principalele obiective ale proiectului TECLO sunt: modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa în domeniul textile și îmbrăcăminte, printr-o mai bună anticipare a nevoilor de competenţe şi abilităţi, prin dezvoltarea de parteneriate durabile între institutiile de invatamânt superior și anagajatori. Parteneriatul va conduce la o mai bună adaptare a sectorului de textile şi îmbrăcăminte în perioadele de criză printr-o mai buna anticipare şi gestionare a schimbărilor, prin formarea unei noi generaţii de manageri capabili să determine sinergii mai puternice între inovare, competenţe şi cerinţele impuse la  locurile de muncă.

Prima intalnire de lucru în cadrul proiectului a avut loc la Roma, la „Link Campus University” în perioada 18 – 19.12.2014.    

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.