loader image

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial – Partener în proiectul internaţional “E-learning course for innovative textile fields”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial –
Partener în proiectul internaţional “E-learning course for innovative textile fields”
2014-1-ROO1-KA202-2909

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din din Iaşi este partener în cadrul proiectului intitulat “E-learning course for innovative textile fields” cu acronimul Advan2Tex, finanţat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus Plus. La nivel naţional, proiectul este coordonat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, pe o durată de 2 ani (septembrie 2014-august 2016).

Consorțiul proiectului cuprinde 5 parteneri europeni: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie, Bucureşti, România; Universitatea din Minho, Departamentul de Ingineria Textilelor, Portugalia; Institutul Testări Textile din Brno, Republica Cehă; Universitatea din Maribor, Departamentul de Materiale Textile si Design, Slovenia; Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, România.

Principalele obiective şi rezultate ale proiectului, denumirea modulelor de curs ce vor fi dezvoltate şi găzduite pe platforma de e-learning, sunt prezentate pe site-ul proiectului: http://www.advan2tex.eu

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.