loader image

Lansare proiect transfrontalier COLLABORATIVE ENTREPRENEURIAL EDUCATION din cadrul Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020

În data de 22 octombrie 2020 a avut loc lansarea proiectului Collaborative Entreprenurial Education, proiect menit să întărească colaborarea între mediul academic și cel antreprenorial, asigurând cooperarea între instituțiile de învățământ din cele două țări în vederea creșterii calității programelor educaționale, precum și a îmbunătățirea accesibilității la educație și asigurarea competențelor corespunzătoare ale absolvenților pe piața muncii.

La realizarea proiectului contribuie parteneri din cele două țări: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova (ODIMM), Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de Facultatea Textile și Poligrafie, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Iași și Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași, reprezentată de Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor.

La întâlnire au participat Iulia Costin, director general ODIMM, Neculai Vițelaru, președintele Patronatului Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Iași, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan și prof. univ., dr. hab. Maria Carmen Loghin, prorector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. În luarea sa de cuvânt, Dna prorector Loghin a evidențiat semnificația specială a proiectelor de acest tip atât în ceea ce privește dezvoltarea proceselor educaționale și de cercetare, precum și în dezvoltarea parteneriatelor cu universități din Republica Moldova. Punerea accentului pe formarea culturii antreprenoriale la studenții celor două facultăți de textile are o semnificație specială, atât timp cât în industriile textile ale celor două țări întreprinderile mici și mijlocii au o pondere semnificativă.