loader image

Stimulating gender-based innovative training methods to promote CLOTHING REcycling through Augmented Reality – AR4ReClothing

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor, este partener al proiectului “Stimulating gender-based innovative training methods to promote CLOTHING REcycling through Augmented Reality”, acronim AR4ReClothing, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ / KA220-VET, Partneriat in VET.

Nr. proiect: 2021-1-EL01-KA220-VET-000034695

Durata: 28.02.2022-27.02.2024

Consorțiu:

 • Coordonator: CHRISTOS & ATH. BEIS OE- Atena (Grecia)
 • P1: ATERMON B.V./ Game-based Learning & Gamification Experts-Rotterdam (Olanda)
 • P2: UNICERT S.A/ Accreditation & Certifiaction Body-Athens (Greece)
 • P3: Riga Technical University- Riga (Latvia)
 • P4: Universitatea Tehnică  ″Gheorghe Asachi″ din Iași (Romania)
 • P5: Neotalentway/ Training and educational centre- Pinos Genil (Spania)
 • P6: EPI FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ/ Digital Solutions in culture- Varșovia (Polonia)

Obiectivul proiectului:

Studiile recente publicate la nivel European și nu numai, arată legătura între activitățile orientate spre mediu și inegalitățile de gen. În pofida inițiativelor de introducere a activităților prietenoase cu mediul, de susținere și de promovare a activităților desfășurate de către femei  (UN Women, 2014), agenda de promovare a importanței egalității de gen pentru ecosistem este încă nefinalizată. Inegalitatea de gen este mare la nivel mondial, chiar dacă 50% din pozițiile de antrepenori sau de administratori sunt ocupate de către femei.

Cu toate că la nivelul UE s-au demarat mai multe programe și măsuri în domeniul sustenabilității mediului, inclusiv în domeniul reciclării produselor de îmbrăcăminte, încă nu există inițiative concrete de promovare a participării active a femeilor la practici de reciclare ale produselor textile.

În scopul promovării unor acțiuni ecologice practice care să creeze echitate de gen, proiectul AR4ReClothing recomandă un proces de formare, bazat pe o instruire sensibilă la gen și orientată spre acțiune, în ceea ce privește problemele de mediu și cele specifice proceselor de reciclare ale produselor de îmbrăcăminte.

Obiectivul principal al proiectului este de a sensibiliza specialiștii din domeniu (producători, ingineri, profesori, tehnicieni, designeri, stilisti, studenți ,etc.) cu privire la beneficiile ecologice și sociale ale procesului de reciclare ale produselor de  îmbrăcăminte și de promovare a femeilor în diferite activități ecologice.  Acest obiectiv se va realiza prin metode inovatoare de formare/ învățare, bazate pe joc, folosind o aplicație AR pentru telefonul mobil, care va  oferi o experiență de învățare de lungă durată, construită prin activități de dezvoltare și păstrare a noilor competențelor, dezvoltate în procesului de instruire.

Rezultalele proiectului:

 • Un ghid de formare a specialiștilor (producători, ingineri, profesori, tehnicieni, designeri, stilisti, studenți ,etc ) ce va conține strategii de formare, cu politici și măsuri necesare pentru a crea un mediu sustenabil, dar care va fi orientat pe gen, evidențiind rolul femeilor în aceste acțiuni;
 • O platformă online cu module de formare pentru participanți,  inclusiv fluxuri de lucru motivaționale cu scopul de a îmbunătăți performanța cursanților în ceea ce privește implicarea lor în procesul de învățare;
 • O aplicație mobilă de AR, care va funcționa ca instrument de evaluare, bazată tehnici de învățare specifice jocurilor, cu exemple și scenarii din viața reală,  orientată spre fixarea cunoștințelor și abilităților dobândite în procesul de instruire;
 • O schemă de certificare și acreditare pentru validarea și recunoașterea competențelor dobândite în cadrul procesului de instruire.

Site-ul proiectului : https://ar4reclothing.erasmusplus.website/

For english version press HERE.

Manager Proiect TUIASIProfesor Dr. Habil. Manuela AVADANEI