loader image

SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate

”Investește în oameni!”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași prin Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial (TPMI) este partener în proiectul POSDRU ” SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate”, Contract nr POSDRU/160/2.1/S/138113.

http://www.simpract.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”.

 

Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniu major de intervenţie: 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Valoarea proiectului: 17.384.209,71 lei

Perioada de desfășurare: 01.04.2014 – 30.11.2015

Obiectivul proiectului: Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a 7000 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ – printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesională și acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii.

Numărul de studenți UTI – TPMI sprijiniți în tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 500

Numărul de studenți UTI – TPMI beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră: 500

Număr de întreprinderi simulate: 3

Număr de studenți UTI – TPMI implicați în activitatea de întreprindere simulată: 120

Solicitant: Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR

Parteneri:

1. Academia de Studii Economice București

2. Universitatea ”Ovidius” din Constanța

3. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

4. Universitatea din Craiova

5. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

6. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași

7. Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

8. Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

9. Asociația ”Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”