loader image

REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2 – proiect POR cod SMIS 120773

„Servicii de informare si publicitate (TEXTILE) pentru proiectul REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2”, cod SMIS 120773, CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Atribuit operatorului economic S.C. ULYSSE PR S.R.L. Iași, contract nr. 12336/29.06.2020, în valoare de 12.789,20 lei (fără TVA)


„Servicii de audit financiar (TEXTILE) pentru implementarea proiectului REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2”, cod SMIS 120773, CPV: 79210000-9 Servicii de contabilitate si de audit

Atribuit operatorului economic S.C. EXPERT CONSULTING S.R.L. Piatra Neamt, contract nr. 12337/29.06.2020, în valoare de 20.400,00 lei (fără TVA)


„Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului” pentru proiectul „REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2”, cod SMIS 120773, CPV: 79400000-8

Atribuit operatorului economic S.C. ADDVANCES CORP S.R.L. Iași, contract nr. 11039/05.06.2020, în valoare de 125.000,00 lei (fără TVA)


„Servicii de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică” pentru proiectul „REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2”, cod SMIS 120773, CPV: 79418000-7

Atribuit operatorului economic S.C. ELVETIC S.R.L. Iași, contract nr. 10356/27.05.2020, în valoare de 47.800,00 lei (fără TVA)