loader image

REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2 – proiect POR cod SMIS 120773

Servicii de asistență tehnică pentru implementarea proiectului -“ REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2” din cadrul FACULTĂȚII DE TEXTILE-PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL”, cod SMIS 120773 CPV : 71356200-0 Servicii de asistență tehnică

ATRIBUIT operatorului economic S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L Iasi, contractul nr.39414/21.10.2022, in valoare de 30.885,00 lei( fara TVA)


“Servicii de dirigenție de șantier – TEX2” pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2” din cadrul FACULTĂȚII DE TEXTILE-PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL, cod proiect 120773, CPV : 71520000-9 Servicii de supravegherea lucrărilor.

ATRIBUIT operatorului economic SC LUKAMA CONSTRUCT SRL Iasi, contractul nr.42763/22.12.2021, in valoare de 34.543,73 lei( fara TVA)


„Servicii de informare si publicitate (TEXTILE) pentru proiectul REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2”, cod SMIS 120773, CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Atribuit operatorului economic S.C. ULYSSE PR S.R.L. Iași, contract nr. 12336/29.06.2020, în valoare de 12.789,20 lei (fără TVA)


„Servicii de audit financiar (TEXTILE) pentru implementarea proiectului REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2”, cod SMIS 120773, CPV: 79210000-9 Servicii de contabilitate si de audit

Atribuit operatorului economic S.C. EXPERT CONSULTING S.R.L. Piatra Neamt, contract nr. 12337/29.06.2020, în valoare de 20.400,00 lei (fără TVA)


„Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului” pentru proiectul „REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2”, cod SMIS 120773, CPV: 79400000-8

Atribuit operatorului economic S.C. ADDVANCES CORP S.R.L. Iași, contract nr. 11039/05.06.2020, în valoare de 125.000,00 lei (fără TVA)


„Servicii de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție publică” pentru proiectul „REABILITARE TERMICĂ CORP TEX 2”, cod SMIS 120773, CPV: 79418000-7

Atribuit operatorului economic S.C. ELVETIC S.R.L. Iași, contract nr. 10356/27.05.2020, în valoare de 47.800,00 lei (fără TVA)