loader image

Knowledge Platform for Transferring Research and Innovation in Footwear Manufacturing – K4F

 

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial – Coordonator al proiectului internaţional „Knowledge Platform for Transferring Research and Innovation in Footwear Manufacturing”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi este coordonator al proiectului intitulat ‘Knowledge Platform for Transferring Research and Innovation in Footwear Manufacturing’ cu acronimul K4F, finanţat de Comisia Europeană în perioada 2015 – 2018 prin programul Erasmus Plus – Acțiunea KA2- Parteneriate Strategice pentru Învățământul Superior (KA2 – Strategic Partnerships for Higher Education)


Consorțiul proiectului este format din următorii parteneri:  TUIASI- Romania, INESCOP– Spania, Virtual Campus– Portugalia, CTCP- Portugalia, CEC – Belgia, Universitatea din Zagreb – Croația, Universitatea Tehnică din Creta- Grecia, Creative Thinking – Grecia , INCDTP- București.


Scopul proiectului K4F este de crea punți de legătură între mediul de afaceri, institutele de cercetări și furnizorii de programe de studii și de instruire pentru industria Europeană de încălțăminte.  Beneficiari ai rezultatelor proiectului vor fi  studenții și cadrele didactice și de cercetare din instituțiile partenere,  precum și managerii, designerii, proiectanții și inginerii din firmele de profil. Obiectivele proiectului K4F  sunt:

  • inițierea și consolidarea colaborărilor active între universități, institute de cercetare și mediul economic pentru a răspunde nevoilor de inovare și transfer tehnologic. 
  • proiectarea, dezvoltarea și testarea unui program de instruire comun și a conținutului e-learning suport, care să fie utilizate de studenți pentru învăţarea bazată pe proiect  în cadrul stagiilor de “internship” virtual în firme și institute de cercetare. 
  • dezvoltarea unei platforme web care să faciliteze instruirea pe bază de proiect (en. Project Based Learning) și formarea de abilități și competențe  privind derularea activităților de Cercetare – Dezvoltare – Inovare .

Va invităm să consultați periodic site-ul www.knowledge4foot.eu, unde vor fi încărcate rezultatele proiectului conform termenelor și  etapelor de implementare.