loader image

Instrucțiuni privind susținerea în regim on-line a examenelor de finalizare a studiilor

În vederea înscrierii pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor în regim on-line trebuie parcurse următoarele etape:

  • Se completează cererea de înscriere disponibilă mai jos și se semnează.
  • Studii de licență – Cererea de înscriere la examenul de licență și copia după cartea de identitate a candidatului se transmit, la secretariatul FDIMA, pe adresa irina.sava@tuiasi.ro.
  • Studii de master – Cererea de înscriere la examenul de disertație și copia după cartea de identitate a candidatului se transmit, la secretariatul FDIMA, pe adresa raluca.loghin@tuiasi.ro.
  • Proiectul de diplomă / lucrarea de disertație se transmite în format electronic coordonatorului.
  • Examenele de finalizare a studiilor se vor susține în regim on-line pe platforma Google Meet. Invitațiile de participare vor fi transmise candidaților după finalizarea înscrierilor.