loader image

DIRECT ACCESS to STUDENTS – DAS

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este partener în proiectul „Direct Access to Students”, cod 2SOFT 1.1 / 112, acronim DAS, proiect finanțat de Uniunea Europeana prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. Proiectul este implementat în perioada 01.10.2020-31.12.2021, împreună cu Asociația Centrul Regional pentru Integrare Socială Nord-Est, sub coordonarea Business Consulting Institute din Chișinău.

Proiectul 2SOFT/1.1/112 din cadrul ”Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020” finanţat prin ENI Cross Border Cooperation se înscrie în Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, prioritatea PI 1.1: Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia.

Obiectivul principal este creșterea accesului la programe educaționale de calitate, prin cooperarea dintre instituțiile de învățământ din cele două țări. Acest lucru se va pune în practică prin suportul acordat unui grup de 600 de elevi din clasele de învățământ terțiar non-universitar din Republica Moldova pentru dezvoltarea lor socio-profesională,  și susținerea în construirea unei cariere în domeniul ingineriei, cu impact asupra îmbunătățirii calității vieții acestora.

Activitățile planificate în proiect se vor materializa în vizite de studiu la facultățile din Universitatea Tehnică ‘’Gheorghe Asachi’’ din Iași și participarea la workshopuri de specialitate susținute de lectori universitari. Informațiile despre viața de student și facilitățile oferite de un oraș universitar, vor completa aceste vizite cu cele în campusul studențesc ‘’Tudor Vladimirescu’’, Aula și Biblioteca Universității Tehnice din Iași, precum și în cele mai frumoase lăcașe de cultură.

Conferința pentru lansare și promovare a proiectului a avut loc în data de 21.12.2020, la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”, Chișinău, la ora 11.00, în sistem hibrid.

Manager proiect TUIASI

Prof. Dr. Habil. Ing. Mirela BLAGA