loader image

Formulare pentru cereri de înscriere la examenul de diplomă sau de disertație

Cererile trebuie depuse la secretariatul facultății cu 5 zile înainte de susțunerea examenului.

Pentru examenul de diplomă cererea este însoțită de copie după cartea de identitate și 2 fotografii color 3/4 ( făcute la fotograf).

Pentru examenul de disertație cererea este însoțită de copie după cartea de identitate.