loader image

Departament Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor

Studii

Departamentul Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor gestionează programe de studii de licență și masterat din domeniul Inginerie Industrială

Licență

 Tehnologia Tricotajelor și a Confecțiilor
Tehnologia Tricotajelor și a Confecțiilor

Specializarea vizează pregătirea temeinică a studenţilor şi formarea de competenţe care să le confere acestora statutul de profesionaliști cu o înaltă calificare pentru industria modei, cercetare și învăţământ.

 Design Industrial
Design Industrial

Specializarea se adresează domeniului textile-pielărie și oferă competențe privind designul structural şi estetic al tuturor categoriilor de produse specifice industriilor din domeniu.

 Tehnologia și Designul Confecțiilor din Piele și Înlocuitori
Tehnologia și Designul Confecțiilor din Piele și Înlocuitori

Absolvenţii specializării pot să răspundă cerinţelor celor mai performante companii naționale și internaționale de profil, iar competenţele profesionale acumulate le permit dezvoltarea unor cariere de succes de inginer proiectant, inginer tehnolog sau manager.

Masterat

Proiectarea și Modelarea Îmbrăcămintei

De ce? Deoarece absolvirea acestui master  va atesta pregătirea superioară în domeniul proiectării îmbrăcămintei, fapt care  va permite integrarea  într-un colectiv care îşi desfăşoară activitatea în această ramură a industriei textile. Cunoştinţele dobândite un răspuns eficient provocărilor tehnice determinate de ritmul rapid al schimbărilor impuse de modă, de cerinţele pieţei.

Tehnologii Performante de Tricotare

De ce? Studiile de master oferă un grad mai mare de educație şi calificări suplimentare în plan profesional, dar este şi poarta de intrare către studiile de doctorat sau o carieră academică meritorie. Titlul de master Tehnologii performante de tricotare presupune un acces în zonele mai înalte ale profesiunii de inginer tehnolog şi de producţie în fabricile de tricotaje.

Dezvoltări în Proiectarea Articolelor de Încălțăminte și Marochinarie

De ce? Țara noastră este al patrulea producător al Uniunii Europene. Această remarcabilă  poziţie ar putea fi păstrată numai dacă se bazează pe competitivitate susţinută de o mare capacitate de inovare. „Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie” este un program gândit astfel încât să răspundă cerinţelor sectorului.

Sisteme Inovative de Producție în Confecții

De ce? Este singurul program de master acreditat in domeniul sistemelor de producție în confecții din România, cu locuri bugetate. Programul se adaptează cunoştinţelor absolvenţilor de licenţă cu specializări diferite. Cunoştinţele privind Studiul Timpilor şi Ergonomia sunt certificate de către REFA INTERNAŢIONAL.

Cadre didactice

Prof.dr.ing. CURTEZA ANTONELA

acurteza@tuiasi.ro

Prof.dr.ing. LOGHIN CARMEN

cloghin@tuiasi.ro

Prof.dr.ing. MANEA LILIANA

lmanea@tuiasi.ro

Prof.dr.ing. MIHAI AURA

amihai@tuiasi.ro

Conf.dr.ing. AVĂDANEI MANUELA

mavad@tuiasi.ro

Conf.dr.ing. CIOBANU LUMINIŢA

lciobanu@tuiasi.ro

Conf.dr.ing. DULGHERIU IONUT

idulgheriu@tuiasi.ro

Conf.dr.ing. FĂRÎMĂ DANIELA

dfarima@tuiasi.ro

Conf.dr.ing. IONESCU IRINA

iirina@tuiasi.ro

Conf.dr.ing. IONESI SAVIN DORIN

dionesi@tuiasi.ro

Conf.dr.ing. IOVAN DRAGOMIR ALINA

adragomir@tuiasi.ro

Conf. dr. ing. SARGHIE BOGDAN

bsarghie@tuiasi.ro

Conf.dr.ing. URSACHE MARIANA

ursache@tuiasi.ro

Şef lucr.dr.ing. BUDEANU RAMONA

rbudeanu@tuiasi.ro

Şef lucr.dr.ing. BODOGA ALEXANDRA

luca.alexandra@tuiasi.ro

Şef lucr.dr.ing. COSTEA MARIANA

mcostea@tuiasi.ro

Şef lucr.dr.ing. LUTIC LILIANA

llutic@tuiasi.ro

Şef lucr.dr.ing. PENCIUC MIHAI

mpenciuc@tuiasi.ro

Şef lucr.dr.ing. SARGHIE BOGDAN

bsarghie@tuiasi.ro

Asist.drd.ing. LOGHIN EMIL

eloghin@tuiasi.ro

Asist.drd.ing. SEUL ARINA

arina.seul@academic.tuiasi.ro

Asist.drd.ing. TALPA ANDREEA

andreea-madalina.talpa@ academic tuiasi.ro

Asist.drd.ing. TITA CARMEN

carmen.tita@ academic .tuiasi.ro