loader image

WORKSHOP – TEXTILE STRATEGY FOR INNOVATIVE HIGHER EDUCATION

Workshop, organizat în cadrul proiectului TEXSTRA, de către Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, este partener în cadrul proiectului intitulat „Textile Strategy for Innovative Higher Education” (TEXSTRA), finanţat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus Plus.

Proiectul se desfășoară în perioada 2017-2020 și reprezintă un parteneriat strategic în care sunt implicați zece parteneri din șapte țări (Romania, Grecia, Lituania, Italia, Bulgaria și Portugalia).
Scopul proiectului este de a aduce împreună principalii actori ai sectorului textil pentru a promova şi contribui la transferul cunoştinţelor legate cercetare şi inovare către studenţii din sectorul textile şi confecţii prin metode de învăţare centrate pe proiecte. Unul dintre rezultatele proiectului va fi materializat intr-un e-Book care va contine teme de actualitate, selectate în urma unui studiu privind transferul de cercetare şi inovare în sectorul textile şi confecţii.

Una din activitățile incluse în proiect este și organizarea de workshop-uri de validare a conținutului programului de instruire și a materialelor dezvoltate în format e-learning în vederea transferului rezultatelor cercetării și inovării.

În acest context, facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial organizează, în data de 9 noiembrie 2018, un astfel de workshop la care sunt invitați să participe reprezentanți din învățământul superior, din mediul economic, din învățământul preuniversitar, asociații profesionale, agenții de dezvoltare etc.

Activitățile incluse în programul Workshop-ului se vor desfășura în data de 9 noiembrie 2018, orele 9:30 – 12:30, la facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial, în Sala 101, corp Tex 2.
Programul workshop-ului este disponibil aici.