loader image

Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector -WINTEX

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, prin Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor este partener în proiectul ”Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector”, acronim Wintex, număr 610373-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP. Proiectul are o durată de 36 luni (2020- 2022) și este finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus – Key Action2 – Capacity Building in the Field of Higher Education.

Consorțiul proiectului este coordonat de către Universitatea Politehnică din Catalunia (Spania) și este format din următorii parteneri: AEI Textils (Spania), Universitatea Attica de Vest UNIWA (Grecia), CRETHIDEV (Grecia), Centro italiano per l’apprendimento permanente CIAPE (Italia), Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași (Romania), CEDECS (Franța), Universitatea din Sfax (Tunisia), Institutul superior de studii tehnologice din Ksar Hellal (Tunisia), Institutul superior de modă din Monastir (Tunisia), ATCTEX (Tunisia) și CRNS (Tunisia).

Proiectul WINTEX urmărește să rezolve problemele existente în domeniul serviciilor specializate pentru sectorul textil din Tunisia prin stabilirea a trei centre textile de inovare, localizate în universitățile tunisiene partenere:

Universitatea din Sfax, Institutul superior de modă din Monastir și Institutul superior de studii tehnologice din Ksar Hellal.

Aceste centre vor avea un rol esențial pentru sectorul textil și părțile interesate în dezvoltarea inovării și promovarea antreprenoriatului.  

Proiectul va promova colaborarea dintre organizațiile europene partenere și cele tunisiene, creând o rețea de care va beneficia industria textilă din toate țările implicate în proiect.

WINTEX va implementa activități legate de dezvoltarea capacității personalului noilor centre, echiparea acestora, servicii pilot care să promoveze transferul de cunoștințe, workshopuri și crearea Consiliului Academic al Industriei Textile ca un catalizator al întregii acțiuni.

Proiectul își propune să următoarele obiective:

  1. În colaborare cu universitățile tunisiene partenere, să stabilească trei centre de inovare în domeniul textil
  2. Să ofere acces la servicii concepute să stimuleze inovarea
  3. Să promoveze și să întărească cooperarea dintre universități și mediul de afaceri prin înființarea Consiliului Academic al Industriei Textile.
  4. Să promoveze inovarea și transferul tehnologic în cadrul centrelor de inovare care vor fi stabilite
  5. Să întărească colaborarea generală dintre cercetare și învățământul superior din Tunisia
  6. Să întărească și să dezvolte cooperarea în sectorul textil dintre mediul de afaceri din UE și Tunisia

Call for Applications for the Selection of One Member of the External Quality and Evaluation Committee in the EU


Informații suplimentare legate de proiect și rezultatele sale sunt accesibile pe site-ul acestuia, www.wintexproject.eu.