loader image

STOP ABANDON – Construieste-ti viitorul cu incredere la FTPMI

CROIEȘTE-ȚI VIITORUL CU ÎNCREDERE la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial din Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Proiectul își propune participarea unui număr de 270 de studenți de anul I, pe o perioadă de 3 ani, într-un program educațional complex care să permită facilitarea tranziției de la învățământul preuniversitar la cel superior determinând creșterea procentului de retenție în primul an universitar al studenților Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS1. Conștientizarea unui număr de 270 de studenți de anul I ai FTPMI pe o perioadă de 3 ani privind importanța pregătirii universitare în formarea profesională, a oportunităților oferite de FTPMI, a maximizării șanselor de succes pe piața muncii și motivarea acestora pentru finalizarea studiilor universitare;

OS2. Facilitarea tranziției de la învățământul preuniversitar la cel superior pentru un număr de 270 de studenți de anul I ai FTPMI în cei 3 ani de proiect, prin susținerea acestora în procesul de integrare în mediul universitar și participarea în cadrul unui program instituțional adecvat de suport introductiv în contextul instituțional universitar;

OS3. Dezvoltarea competențelor socio-profesionale și emoționale în vederea optimizării integrării în mediul universitar și acomodării cu statutul de student pentru un număr de 270 de participanți în cadrul proiectului pe perioada celor 3 ani de implementare a acestuia. OS4. Creșterea procentului de retenție în primul an universitar cu un procent de 2% în fiecare din cei 3 ani de proiect prin creșterea gradului de promovabilitate în cadrul sesiunilor de examene aferente primului an prin organizarea de programe de tutorat și remediale

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

A1. Managementul proiectului

A2. Campanie de conștientizare privind importanței pregătiri universitare în formarea profesională, a oportunităților oferite de FTPMI și a maximizării șanselor de succes pe piața muncii la finalizarea studiilor universitare.

A3. Activități de îndrumare și sprijin pentru studenți (tutorat)

A4. Activități de sprijin destinate dezvoltării competențelor profesionale

A4.1. Activități remediale

A4.2. Workshop-uri în domenii specific

A4.3. Workshop-uri consiliere profesională și orientare în carieră

A5. Activități de sprijin destinate dezvoltării competențelor socio-emoționale

A5.1. Activități de coaching și dezvoltare personala

A5.2. Workshop de dezvoltare a competențelor socio-emoționale

A6. Activități de dotare

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: decembrie 2017 – noiembrie 2020