loader image

SciLED- Footwear in the 21st Century: New Skills for the Design of Drastically Improved Comfort, Sustainable, Fashion-oriented and Scientifically-led Footwear Products

Descrierea proiectului

Proiectul urmărește să răspundă cerințelor consumatorilor privind produsele personalizate, diferențiate și durabile prin actualizarea listei de competențe și abilități și în același timp să crească atractivitatea domeniului în rândul tinerilor prin dezvoltarea de programe curriculare și utilizarea de metode de învățare moderne.

Obiectivele proiectului

  • Analiza ciclului de viață al produsului și a parametrilor care afectează calitatea încălțămintei în ceea ce privește durabilitatea, confortul și performanța;
  • Introducerea de tehnologii și instrumente inovatoare bazate pe calculator, cum ar fi modelele bio-umane și scenariile de simulare;
  • Implementarea programelor educaționale conform cu cerințele actuale ale pieței;
  • Colaborarea instituțiilor de învățământ superior și de cercetare cu companiile din sector;
  • Rafinarea și îmbunătățirea programelor de învățământ destinate designerilor de încălțăminte și managerilor de produse.

Rezultatele estimate

  • Definirea în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) a unui nou profil și a materialelor educaționale corespunzătoare pentru crearea unui produs de încălțăminte cu caracteristici îmbunătățite;
  • Module de formare actualizate și modernizate în vederea susținerii noului profil destinat actualilor sau viitorilor Manageri de produs sau Designeri din domeniul încălțămintei;
  • Încorporarea în procesul de proiectare a unor noi cunoștințe în vederea oferirii unei baze științifice pentru dezvoltarea produselor îmbunătățite și durabile;
  • Instrumente pentru obținerea de încălțăminte mai confortabilă, personalizată și durabilă, în conformitate cu o economie decarbonizată, care va ameliora standardele de viață ale consumatorilor și va contribui la combaterea schimbărilor climatice;
  • Îmbunătățirea atractivității sectorului de încălțăminte în rândul tinerilor prin metode inovatoare de învățare.

Pentru mai multe informații accesați http://sciled.eu/