loader image

Proiecte cu finanțare națională

 1. ROSE 119/SGU/PV/II – Școala de vară Junior Designer – 2019-2022, Director proiect Șef lucr. dr. ing. Savin Dorin Ionesi
 2. ROSE 89/SGU/NC/I – Croiește-ți viitorul cu încredere la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor – 2018-2021, Director proiect Conf. Dr. Ing. Ionuț Dulgheriu
 3. SMARTER – Susținerea Mediului Antreprenorial din Romania prin Tactici Economice Regionale, POCU/ 82/3/7/106188 , Director proiect Conf. dr. ing. Ionuț Dulgheriu
 4. PracticaTPMI – Practică și vei fi competent!, POCU/90/6.13/6.14/108886, Director proiect Conf. dr. ing. Liliana Buhu
 5. De la teorie la practică – PRACTICA, POSDRU/90/2.1/S/60423, Director proiect Prof.dr.ing. Carmen Loghin
 6. Burse doctorale pentru performanţa în cercetare la nivel european (eurodoc), POSDRU/88/1.5/s/59410, 2009-2013, Director proiect Prof.dr.ing. Lupu Luminita
 7. Dezvoltare durabilă prin realizarea şi testarea de articole tehnice textile ţesute destinate proceselor curate din industrie, PN II 31088/2007, Perioada 2008-2010, Director proiect/Responsabil partener Prof. dr. ing. Ioan Cioară
 8. Nanofinisări biologic active pentru materiale din fibre liberiene cu aplicaţii medicale, PNCDI II – Idei – PCE, Perioada 2009-2011, Director proiect/Responsabil partener Prof. dr. ing. Aurelia Grigoriu
 9. Compozite biodegradabile cu inserţii textile pentru produse ambientale ecologice – BIOCOMPTEX, PNCDI II – Parteneriate, Perioada 2008-2011, Director proiect/Responsabil partener Conf. dr. ing. Ioan Iacob
 10. Textile tehnice multifuncţionale pentru îmbrăcăminte de protecţie, CEEX 22/2005, Perioada 2005-2008, Director proiect/Responsabil partener Conf. dr. ing. Lucica Cioară
 11. Sistem integrat de producere a şnurului de etanşare 3D ecologic textil, CEEX 56/2005, Perioada 2005-2008, Director proiect/Responsabil partener Prof. dr. ing. Ioan Cioară
 12. Echipamente pentru realizarea de materiale ecologice obţinute prin valorificarea deşeurilor, PNCD II-INOVARE, Perioada 2007-2009, Director proiect/Responsabil partener Șef lucr. dr. ing. Iuliana Gabriela Lupu
 13. Mediu de cultură ecologic pentru gazon instant, horticultură ornamentală şi protecţia mediului înconjurător, PNCD II-INOVARE, Perioada 2007-2009, Director proiect/Responsabil partener Șef lucr. dr. ing. Iuliana Gabriela Lupu
 14. Parteneriat stiintific in domeniul nanostiintelor si nanotehnologiilor aplicate in textile– PARTEXNET, CEEX modul III, no. 68/2006, Perioada de derulare 2006-2009, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 15. Structuri textile pentru imbracaminte comunicanta–SMARTEX, CEEX 8/152–VIASAN- modul I, Perioada de derulare 2005-2008, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
  Retea regionala de excelenta in domeniul micro-nano-bio tehnologiilor si materialelor textile pentru aplicatii medicale–EUROTEXMED, CEEX 181/2006, CEEX-M3-181, Perioada de derulare 2006-2008; Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 16. Sisteme computerizate de filtrare si separare activate cu ultrasunete si controlate cu biosenzori pentru procese textile – FILTSOFTUS–CEEX 77/2006 CEEX-M1-77, Perioada de derulare 2006-2008, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 17. Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizand procese chimice si enzimatice in ultrasunete pentru obtinerea de materiale performante – TENZINUS, CEEX 55/2006, modul I, Perioada de derulare 2006-2007, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 18. Sisteme inteligente pentru monitorizarea la distanţă a proceselor de recuperare bazate pe FES – ARMS, PN II-71_095, Perioada de derulare 2007-2010, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 19. Tehnologii inovative de obtinere a nanofibrelor prin sistem computerizat de electrofilare–ELECTROSPIN, PN II-71_003, Perioada de derulare 2007-2010, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 20. Structuri textile compozite pentru sisteme de protectie impotriva radiatiilor electromagnetice SIR, PN II contract nr 81050, Perioada 2007-2009, Director proiect Prof.dr.ing. Carmen Loghin
 21. Sisteme mecatronice inteligente pentru echipamente textile, PN II contract 72178/2008, Perioada 2008-2010, Director proiect Prof.dr.ing. Carmen Loghin
 22. Noi generaţii de produse textile inteligente – design şi dezvoltare, CEEPUS II Network 2007/2008 – CII-SI-0217-01-0708, perioada 2007– 2008, Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 23. Noi generaţii de produse textile inteligente – de la idee la produsul final, CEEPUS II Network 2008/2009–CII-SI-0217-02-0809, perioada 2008 – 2009, Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 24. Sistem decizional multicriterial şi instrumente inteligente destinate dobândirii de avantaj competitiv durabil pe pieţe turbulente în industria de textile şi confecţii – Acronim: SIDEMINT, Contract nr. 210/2006, Program CEEX – Modul I – RELANSIN, perioada 2006–2008, Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 25. Creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetărilor din domeniul textilelor şi confecţiilor – Acronim AgilTexDesign, Contract nr. 54/2006, Program CEEX–Modul III–Promovare, perioada 2006–2007, Director proiect/ Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 26. Metodologii de evaluare şi modele ale agilităţii întreprinderilor bazate pe tehnici inteligente (inteligenţă artificială). Aplicaţie software de evaluare şi de suport decizional, Grant CNCSIS, Act ad. A1/GR 164/2006, perioada 2005-2006, Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 27. Cercetări exploratorii privind crearea şi dezvoltarea interfeţei consumator-produs de încălţăminte în vederea realizării rapide a prototipurilor, Contract nr. 106/2006, Program CEEX, Perioada 2006-2009, Director proiect Conf.dr.ing. Aura Mihai
 28. Sistem intervenţional modern de proiectare şi realizare rapidă a încălţămintei destinate compensării deficienţelor locomotorii şi profilaxiei afecţiunilor piciorului, Contract nr. 41064/2007, Program PN II, Perioada 2007-2010, Director proiect Conf.dr.ing. Aura Mihai
 29. Textile cu eliberare controlata a medicamentelor in tratamentul unor afectiuni dermatologice DERMACTIV TEX, CEEX 192/2006, Perioada 2006-2008, Director proiect/ Radu Doru Cezar
  Tehnologii si nanomateriale de functionalizare bioactiva tip bariera a suprafetelor textile, PNII 72-148/2008, Perioada 2008-2011, Director proiect/Responsabil partener Radu Cezar Doru
 30. Nanotehnologii biofotonice aplicate in industria textila, CEEX, Perioada 2005-2008, Director proiect/Responsabil partener Prof. dr. ing. Aurelia Grigoriu
 31. Sisteme nanostructurate pentru identificarea de antigene virale cu utlizari in diagnosticul medical, CEEX, Perioada 2007-2010, Director proiect/Responsabil partener Prof. Dr. Ing. Aurelia Grigoriu
 32. Tehnologie multifunctionala integrata pentru conservarea patrimoniului cultural national-MITECH, CEEX 54/2006, Director proiect/Responsabil partener Conf. dr. ing. Rodica Muresan
 33. Cercetări privind decolorarea unor soluţii de coloranţi prin noi procedee oxidative, microbiologice şi de sorbţie în scopul reabilitării şi recirculării apelor uzate din industria textilă, CEEX 730/2006 Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Anișoara Bertea
 34. Tehnologii avansate de mediu si sistem integrat de supraveghere si prevenire a poluarii apelor reziduale, PN II (Directia 3)/ 31-053/2007. Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Augustin Mureșan
 35. Matrice atelocolagenice histogene cu rol de substrat în ingineria tisulară- Grant CNCSIS 33/77 cod 224, Perioada 2007- 2008, Director proiect/Responsabil partener Stelian Sergiu Maier
 36. Analogi chemo- şi morfo-mimetici ai matricei extracelulare, ce includ biopolimeri, Contract nr. 675 / 2009, Cod 318, PN II-IDEI, Perioada 2009 – 2011, Director proiect/Responsabil partener Stelian Sergiu Maier
 37. Sisteme de inspiraţie biologică pentru entităţi proiectate structural şi funcţional, Contract nr. 4 / 30.05.2012, PNII-ID-PCCE-2011-2-0028, P 5, Perioada 2012 – 2015, Responsabil echipa FTPMI Stelian Sergiu Maier
 38. Dezvoltarea prin modelari neuro-fuzzy de solutii customizate pentru sisteme de indicatori de masurare a performantei dedicate competitivitatii durabile a firmei industriale antreprenoriale, Proiect ID-2386, PNCDI II – Program IDEI9, Perioada 2009–2011, Director proiect Prof.univ.dr.ing. Silvia Avasilcai
 39. Parteneriat pentru cercetare de excelenta in dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale si a capitalului uman competitiv in economia si societatea bazate pe cunostere si inovare, Proiect Complex PC 3789, PNCDI II – Program Parteneriate in domeniile prioritare 9, Director proiect Prof.univ.dr.ing. Silvia Avasilcai
 40. Centru de excelenţă (CDI) în managementul performant al sistemelor de producţie industriale avansate – CEMSIND, Proiect Program IMPACT, iunie 2007, Director proiect Prof.univ.dr.ing. Silvia Avasilcai
 41. Tehnici de evaluare comparativă a calificarii universitare în România, Program PNCDI II – Parteneriate în domeniile prioritare, contract 91-047/14.10.2007, Perioada 2007–2010, Responsabil partener Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Condurache
 42. Eficienţa învăţământului universitar în România în perspectiva dinamicii cerinţelor educaţional–formative, Proiect CEEX, 2005–2008, contract nr. 66/2005, Responsabil partener Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Condurache
 43. Tricoturi cu structuri inovatoare caracterizate prin dispunerea 3D a ochiurilor generată de starea specifică de tensiune, Proiect PN II ID_589, 2007-2010, contract nr. 376/2007, Director de proiect Conf. dr. ing. Luminița Ciobanu
 44. Confort şi performanţă vs materiale textile multifuncţionale în domeniul activităţilor sportive şi de timp liber., CEEX S2 C9/05, 2005-2009, program MATNAHTECH, Responsabil partener Conf.dr.ing. Daniela Farîmă
 45. Biomateriale avansate cu geometrie variabila si biofunctionalitate controlabila pentru chirurgia generala si terapii sistemice si/sau neurologice, Contract nr.72-202/2008, PNII, 2008-2011, Responsabil partener Conf.dr.ing. Daniela Farîmă
 46. Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizând procese chimice şi enzimatice în ultrasunete pentru obţinerea de materiale performante – TENZINUS, CEEX 55/2006, Modulul I, PT6, CNMP, 2006-2008, Responsabil partener Prof.dr.ing. Ecaterina Pintilie
 47. Dezvoltarea pieţei interne de confecţii prin utilizarea metodei de scanare 3D în identificarea caracteristicilor antropometrice specifice populaţiei din România, 32-1/200, Plan sectorial, 2007-2009, Responsabil partener Prof.dr. ing.Emilia Filipescu
 48. O nouă îmbracaminte – CAD petru modelarea geometrica 2D/3D a confectiilor, 170/22.07.2008, Proiect Eureka tradiţional, E! 32 98/G Responsabil partener Prof.dr. ing.Emilia Filipescu
 49. „Parteneriat stiintific in domeniul nanostiintelor si nanotehnologiilor aplicate in textile – PARTEXNET, CEEX 68/2006, Modulul III, P-INT-VIZ, CNMP, 2006-2007, Responsabil partener Prof.dr.ing. Ecaterina Pintilie

PROIECTE DE CERCETARE CU PARTENERI INDUSTRIALI

 1. Dezvoltarea familiilor de modele ale produselor destinate copiilor pe baza formelor unificate și tipizate ale acestora, pe tipuri de produse și grupe de vârstă, 1521P/2013, SCSOFIAMAN IMPEX SRL, Tg Neamț, Responsabil proiect Sef lucr.dr.ing. Manuela Avadanei
 2. Utilizarea instrumentelor IT specifice domeniului industriei de textile și confecții pentru dezvoltarea unor soluții optimizate de proiectare constructiv-estetică a produselor realizate din tricot, 1380P/2013, SCSOFIAMAN IMPEX SRL, Tg Neamț, Responsabil proiect Sef lucr.dr.ing. Manuela Avadanei
 3. Produs termopresat din materiale compozite prin consolidarea mecanică a fibrelor lemnoase cu fibre poliesterice prin interțesere, 493 P/2013 S.C. TAPARO S.R.L. Târgu Lăpuș, Responsabil proiect Conf.dr.ing.Costica Sava
 4. Proprietăţi şi tehnici de realizare a materialelor plastice armate cu fibre pentru tubulaturi de ventilaţie-climatizare, 1203P/2013 SC CLIMA THERM CENTER SRL, Responsabil proiect Sef lucr. Irina Cristian
 5. Algoritmi de proiectare şi optimizare a structurilor textile pentru ranforsarea materialelor compozite de înaltă performanţă, 1204P/2013, SC INNOVATIVE IT SRL IASI, Responsabil proiect Sef lucr.dr.ing. Irina Cristian