loader image

Innovative design practices for achieving a new textile circular sector- Design4Circle

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial – Partener al proiectului internațional “Innovative design practices for achieving a new textile circular sector”, acronim Design4Circle

 

Design4Circle_small

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi este partener al proiectului ” Innovative design practices for achieving a new textile circular sector”, acronim Design4Circle. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus – Key Action2-Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices Strategic, cu o durată de 24 luni (2018- 2020).Consorțiul proiectului este coordonat de către Universitatea Tehnică din Riga (Letonia) și este format din următorii parteneri: TUIASI (Romania), ECORES SPRL (Belgia), AMUEBLA (Spania), CTCP (Portugalia) și TTA-TC (Macedonia).
Industria modei și a textilelor este una dintre cele mai poluante industrii din lume. În această industrie, până în anul 2030, emisiile de CO2 vor crește cu peste 60% și consumul de apă dulce va crește cu 50%. În aceste condiții se impune schimbarea modelului de producție/ business, de la un model liniar spre un model circular.
Prin obiectivele sale, proiectul Design4Circle urmărește să ofere antreprenorilor/ designerilor din domeniul modei și al textilelor cunoștințe/ soluții sau sugestii privind modalitățile prin care pot aborda un model de afacere circular prin care să realizeze produse eco- eficiente, cu un impact redus asupra mediului înconjurător în timpul ciclului lor de viață.
Obiectivele proiectului sunt:
• Identificarea nevoilor și a resurselor disponibile pentru proiectarea ecologică a produselor de modă/textile; exemple de bune practici ale unor modele de afaceri care respectă principiile economiei circulare;
• Dezvoltarea unei platformei digitale de formare, ce va conține un set de instrumente de învățare/ instruire online, pentru designeri/ specialiști din domeniul modei/ textile, în scopul dobândirii de noi abilități, cunoștinte și competențe de antreprenoriat, pentru dezvoltarea unui model de afacere care respectă principiile economiei circulare și de aplicare a principiilor de eco-design pentru realizarea produselor de modă/ textile;
• Crearea de noi oportunități de angajare pentru persoanele care au competențe în proiectarea ecologică a confecțiilor și produselor textile;
• Formarea unei rețele care să unească toți beneficiarii din acest domeniu, în care să se promoveze materialele eco-eficiente și să stimuleze implementarea unui model circular de afacere în domeniul modei/ textile.
Informații despre stadiul, activitățile și rezultatele proiectului, vor fi postate în curând pe site-ul proiectului aflat în construcție (Design4Circle.eu).