loader image

INGA 3D – TRANSFER CREATIV DE COMPETENȚE ÎN CAD 3D PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE CĂTRE SPECIALIȘTI ÎN INSTRUIREA VOCAȚIONALĂ

Proiectul INGA 3D, Transfer creativ de competențe în CAD 3D pentru încălțăminte către specialiști în instruirea vocațională se derulează în cadrul programului de Învățare pe tot parcursul vieții – Transfer de inovare. Proiectul  are ca scop principal transferul și extinderea soluțiilor software inovative și a celor mai performante tehnologii 3D, produse de Spania și dedicate proiectării asistate de calculator a încălțămintei, în patru variante complementare:

  •  prin transferul de inovare în alte țări, și anume, Romania, Portugalia și Marea Britanie;
  • prin dezvoltarea de abilități și competențe în domeniul proiectării 3D asistate de calculator a încălțămintei, ceea ce va permite specialiștilor din domeniu (profesori, traineri și tutori) să transmită studenților/cursanților cunoștințe tehnice, în vederea susținerii creativității și inovării;
  • prin elaborarea de conținuturi și instrumente suport de tip e-learning, bazate pe unități de instruire și dezvoltare a competențelor;
  • prin dezvoltarea unei platforme de învățare online.

Parteneriatul cuprinde universități, centre de cercetare și de instruire, centre de formare pentru adulți și companii din domeniul IT: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (RO), INESCOP (ES), IED-Institutul European de Design (ES), Universitatea Salford (UK), Virtual Campus (PT), RED 21(ES). Consorțiul este  format din parteneri cu o bogată experiență pedagogică în dezvoltarea și evaluarea metodologiilor pentru educație și pentru formarea vocațională tehnică. De asemenea, unii dintre parteneri au și o vastă experiență în instruirea vocațională, cercetare și dezvoltare în industria de încălțăminte.

Întregul program acoperă 125 de ore de predare și este structurat în patru module. Modulul I și Modului II se axează pe exerciții practice și activități folosind software-ul Icad3d+, pe când Modulul III și Modului IV cuprind un mix de activități teoretice și practice. Fiecare modul are la bază scenarii de învățare combinată, sesiuni de instruire față-în-față și cursuri online. Cursurile online, instrumentele educaționale web și media, cum ar fi: filme, evaluări și resurse demonstrative cu scop de învățare evidențiază și îmbogățesc conținutul lecțiilor.

 a) Modulul I: CAD Încălțăminte cu software-ul Icad3D+

Acest modul prezintă noțiunile de bază ale software-ului Icad3d+.  Exercițiile prezentate pe parcursul lecțiilor demonstrează tehnicile care pot fi aplicate la proiectarea încălțămintei. Obiectivul principal al acestui modul este să prezinte cursanților toți pașii necesari în procesul de proiectare 3D precum și dezvoltarea abilităților și a competențelor necesare la crearea prototipurilor virtuale folosind aplicația Icad3d+.

b) Modulul II: 3D CAD – Aplicații la construcțiile tip de încălțăminte

Acest modul introduce lecțiile practice și se bazează pe rezultatele învățării acumulate de studenți în Modulul 1. Fiecare lecție este concepută ca un tutorial ce prezintă pașii de modelare 3D și instrumentele Icad3d+ pentru a crea modele de bază de încălțăminte pentru femei, copii și bărbați prin: prelucrarea calapodului, proiectarea 3D a liniilor de model, transferarea liniilor 3D în linii 2D și ajustarea lor, crearea tiparelor, aplicarea texturilor, a cusăturilor și a accesoriilor, modelarea 3d a tălpii și a tocului, prelucrarea grafică.

c) Modulul III: 3D CAD – Aplicații la încălțămintea ortopedică

Cel de-al treilea modul prezintă metode de selecție a calapoadelor precum și principiile de proiectare a încălțămintei destinate picioarelor cu afecțiuni.

d) Modulul IV: 3D CAD – Aplicații la designul încălțămintei

Modulul IV este dedicat specialiștilor interesați de designul încălțămintei. Scopul principal este cel de acumulare a cunoștințelor cu privire la toate aspectele ce țin de lansarea unei colecții de încălțăminte, de la idee la fabricare.

 Sesiuni de testare și pilotare

Sesiunile de pilotare și training de tip combinat, online și față în față, desfășurate în Spania. Romania și Marea Britanie au fost cu atenție pregătite prin instalarea software-ului Icad3d+ în unitățile de instruire și laboratoarele Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi (RO), Universității din Salford (UK), și IED Madrid (ES).

 Sesiuni de pilotare

  • Romania: 4 sesiuni cu  35 de participanți
  • Spania: 2 sesiuni cu  18 de participanți
  • Marea Britanie: 1 sesiune cu  12 de participanți
  • Portugalia: cursuri online – 12 participanți

Sesiuni de instruire combinată, online și față în față ce au avut loc în Spania, Romania și Marea Britanie

Pentru mai multe informații, accesați pagina web a proiectului: http://inga3d.eu/

INGA 3D – Transfer creativ de competențe în CAD 3D pentru încălțăminte către specialiști în instruirea vocațională (LLP-LdV-ToI/2013-RO-024). Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului de Învățare pe tot parcursul vieții – Transfer de inovare.